Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-277 2017-02-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2016 M. RUGSĖJO 14 D. LEIDIMO NR. RLR-2304 ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. RUGSĖJO 14 D.  LEIDIMO NR. RLR-2304 ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2017 m. vasario  28   d. Nr. A-277

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670, 13 punktu, Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A-1222, 18.6 ir 19 punktais bei atsižvelgdamas į UAB „STORENT“ 2017 m. sausio 25 d. raštą (registracija 2017-01-25 Nr. GVA-177):

1. N a i k i n u  leidimo Nr. RLR-2304 įrengti išorinę reklamą adresu Metalistų g.6I, Šiauliuose, išduoto 2016 m. rugsėjo 14 d., galiojimą nuo 2017 m. vasario 1 d.

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                   Martynas Šiurkus

______________

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią