Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. KK-12 2015-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SPORTO MOKYKLA „KLEVAS“

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Šiaulių savivaldybės administracijos

Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo

________________ įsakymu Nr. _______

 

 

___________________________________________________________________________

(miesto sporto mokymo įstaigos pavadinimas)

 

_______________MOKSLO METŲ SPORTO UGDYMO GRUPIŲ IR SPORTININKŲ SKAIČIAUS STRUKTŪRA

 

Eil.

Nr.

 

Sporto šaka

Sportinio ugdymo grupių/sportininkų skaičius

Viso:

Neformaliojo ugdymo grupė

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

Didelio meistriškumo

Sportinio ugdymo grupių

skaičius

Sportininkų skaičius

 

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių m. Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Sporto mokymo įstaigos vadovas

          ____________________________________

_____________________________________________________

                   (parašas, vardas, pavardė)

          (parašas, vardas, pavardė)

A.V.   

A.V.  

 

Į pradžią