Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1198 2017-08-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. A-1198

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 15.4 papunktį, Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“, 20 punktą ir  atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A-1139 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. A-25 „Dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ sudarytos Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos 2017 m.  rugpjūčio  28 d. protokolą Nr. VM-18:

1.        T v i r t i n u Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2017 m. rugpjūčio 24 d.,  rezultatus (laimėtoją): teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 16 (šalia Krymo g. 26), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“.

2.        N u r o d a u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyriui šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3.        N u s t a t a u,  kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią