Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-21 2018-02-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-21

 

          savivaldybe

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiauliai

2018 m.

 

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė – Vladas Artūras Balsys, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Andrius Šedžius (pirmininkas), Gedeminas Vyšniauskas.

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-280 komiteto sudėtis papildyta Tarybos nare Regina Kvedariene.

2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-463 komitetą sudarė – Vladas Artūras Balsys, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Regina Kvedarienė, Alfredas Lankauskas, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Gedeminas Vyšniauskas. Taip pat sprendimu Nr. T-464 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė Kontrolės komiteto pirmininku skirti Alfredą Lankauską.

Per 2017 metus įvyko 3 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 8 klausimai. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai bei Administracijai dėl informacijos, dokumentų pateikimo pateikė 6 prašymus.

Kontrolės komitetas svarstė klausimus:

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos.

Audito išvada dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

Informacija  apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos per 2017 m. I pusmetį vykdytą veiklą.

Dėl 2016 metų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programos vykdymo patikrinimo ataskaitos.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumo.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos apie veiklos plano vykdymą per 2017 metų 9 mėnesius svarstymo.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projekto svarstymo ir pasiūlymų.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados teikimo Savivaldybės tarybai.

Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos“. Komiteto nariai domėjosi 2016 metais sudarytomis sutartimis dėl miesto gatvių tvarkymo. Aptarė klausimus susijusius su Savivaldybės administracijos reforma, darbuotojų rezultatų vertinimo metodika, premijavimo kriterijais, uždavė klausimus susijusius su Administracijos pertvarkos proceso rezultatais ir jo vertinimų analize.

Komiteto nariai nusprendė prašyti Administracijos pateikti:

1. visų galiojančių didžiųjų sutarčių suvestinę, kurių vertė didesnė nei 100 tūkst. eurų;

2. finansinę ataskaitą dėl Administracijos direktoriaus fondo lėšų panaudojimo;

4. susipažinimui UAB „Žiburio knygynas“ finansinę ataskaitą;

5. susipažinimui krepšinio klubo „Šiauliai“ finansinę ataskaitą už Šiaulių miesto savivaldybės skiriamas biudžeto lėšas (180 tūkst. eurų).

Rugsėjo mėnesį  komitetas apsvarstė ir pritarė Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito išvadai dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir informacijai apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos per 2017 m. I pusmetį vykdytą veiklą. Svarstė klausimus dėl 2016 metų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programos vykdymo patikrinimo ataskaitos bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumo.

Kontrolės komitetas lapkričio mėnesį apsvarstęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informaciją apie veiklos plano vykdymą per 2017 metų 9 mėnesius paprašė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie auditų metu nustatytus pagrindinius ir sisteminius pažeidimus. Apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projektui ir 2018 metų veiklos planui vykdyti reikalingiems asignavimams. Nuspręsta prašyti Administracijos pateikti susistemintą informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų ir 2017 metų pirmo pusmečio Administracijos veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimą pagal sudarytas sutartis, televizijos ir radijo laidų bei straipsnių įkainius, užsakymo datas, laidų trukmę.

Komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.

 

 

____________________________________

Į pradžią