Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-50 2008-02-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽVYRUOTŲ GATVIŲ NUTIESIMO ŠIAULIŲ MIESTO INDIVIDUALIOS STATYBOS KVARTALUOSE 2008 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽVYRUOTŲ GATVIŲ NUTIESIMO ŠIAULIŲ MIESTO INDIVIDUALIOS STATYBOS KVARTALUOSE 2008 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 28 d. Nr.  T-50

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 14 ir 21 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1324 „Dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose, detaliųjų planų rengimo ir teritorijų inžinerinės įrangos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2835) ir atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2007 m. liepos 31 d. Vidaus audito ataskaitą Nr. A07-2/6/07, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Žvyruotų gatvių nutiesimo Šiaulių miesto individualios statybos kvartaluose 2008 m. programą (pridedama).

2. Numatyti, kad Žvyruotų gatvių nutiesimo Šiaulių miesto individualios statybos kvartaluose 2008 m. programos finansavimo šaltiniai yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir privatizavimo fondo lėšos, skiriamos Savivaldybės tarybos sprendimu pagal finansines galimybes.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-50 - ŽVYRUOTŲ GATVIŲ NUTIESIMO ŠIAULIŲ MIESTO INDIVIDUALIOS STATYBOS KVARTALUOSE 2008 M. PROGRAMA (PRIEDAS)
Į pradžią