Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-14 2019-02-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2019 m. vasario 7 d. Nr. T-14

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. sausio 24 d. išvadą Nr. KV-3 (4.2) „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ilgalaikės 2 800 tūkst. Eur paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Imti ilgalaikę (5 metų) iki 2 800 tūkst. Eur paskolą šiems investicijų projektams finansuoti:

1.1.   projektui „Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas“ (04 01 02 04), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 974,2 tūkst. Eur;

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-381 redakcija

 

1.2.   projektui „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“ (04 02 01 15), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 175,0 tūkst. Eur;

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-381 redakcija

 

1.3.   projektui „Didždvario gimnazijos pastato remontas“ (08 05 02 41), skirtam švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti, – iki 450,0 tūkst. Eur;

1.4.   projektui „Dienos socialinės globos centro „Goda“ pastato atnaujinimas“ (10 01 03 08), skirtam socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrai gerinti, – iki 500,8 tūkst. Eur;

1.5.   projektui „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ (04 01 04 07), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 700,0 tūkst. Eur.

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-381 redakcija

 

2.         Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės  paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

3.         Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią