Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 435 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BUTŲ IR BENDRABUČIO KAMBARIŲ NUOMOS

 

SPRENDIMAS

DĖL BUTŲ IR BENDRABUČIO KAMBARIŲ NUOMOS

 

2001 m. gruodžio 4 d. Nr. 435

Šiauliai

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr.704 “Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos” patvirtintų Bendrabučių nuostatų 6 punktu (Žin., 1992, Nr.29(2)-9085; Žin.,1994, Nr.15-259), Šiaulių miesto tarybos 1997 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 217 “Dėl bendrabučių patuštintų patalpų apgyvendinimo tvarkos” 4 punktu, Šiaulių miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 503 “Dėl gyvenamosios patalpos keitimo į mažesnę gyvenamąją patalpą”, Šiaulių miesto valdybos 2001 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 422 “Dėl butų paskirstymo” ir atsižvelgdama į   komisijos        “Dėl   gyvenamųjų  patalpų  nuomos    bendrabučiuose   ir    manevriniame

butų fonde”    2001  m.  vasario  26  d.    protokolą      Nr. 2,   Šiaulių miesto savivaldybės valdyba  n u s p r e n d ž i a :

 

           1.Išnuomoti vieno kambario 30,46 (17,30) kv.m bendrojo naudingojo ploto butą (duomenys neskelbtini) V. L. (šeimoje 2 asmenys), įrašytai į 2001 m. socialiai remtinų asmenų eilę Nr. 9, ir išbraukti iš eilės valstybės paramai gauti apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis.

 

            2.Išnuomoti vieno kambario 34,31 (19,62) kv.m bendrojo naudingojo ploto butą (duomenys neskelbtini) D. K. (šeimoje 2 asmenys), įrašytai į 2001 m. jaunų šeimų eilę Nr. 48, ir išbraukti iš eilės valstybės paramai gauti apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis.

 

             3.Pakeisti keturių kambarių 87,83 (55,66) kv.m bendrojo naudingojo ploto butą (duomenys neskelbtini) D. D. (šeimoje 5 asmenys) į dviejų kambarių 49,36 (30,97) kv.m bendrojo naudingojo ploto butą (duomenys neskelbtini).

 

              4.Išnuomoti du kambarius 55,81 (35,34) kv.m bendrojo naudingojo ploto bendrabutyje (duomenys neskelbtini) I. Č. (šeimoje 3 asmenys).

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

Į pradžią