Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 448 2001-12-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TERMINO LENGVATINĖS PASKOLOS SUTARČIAI PASIRAŠYTI PRATĘSIMO

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TERMINO  LENGVATINĖS PASKOLOS SUTARČIAI PASIRAŠYTI PRATĘSIMO

 

2001 m. gruodžio 11d.  Nr. 448

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 11 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu  Nr. 1162 “Dėl lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą” patvirtintos Paskolų lengvatinėmis sąlygomis teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti tvarkos 11 punktu (Žin., 1997, Nr.97-2458; 2001, Nr.23-767),  Šiaulių miesto savivaldybės valdyba   n u s p r e n d ž i a :

 

       Pratęsti praleistą  terminą lengvatinės paskolos būstui įsigyti, skirtos D. B. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 350, sutarčiai pasirašyti iki 2001 m. gruodžio 31 d.

         

 

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                Vladas Damulevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią