Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 662 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO

 

2003 m. kovo 27 d. Nr. T-662

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356, 11.15 punktu ir atsižvelgdama į 2002 m. spalio 2 d. ir 2002 m. spalio 8 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

                   1. Leisti uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ išmokėti išsikėlimo kompensacijas parduoto  (duomenys neskelbtini) dvaro nuomininkams K. Č. – (duomenys neskelbtini) tūkst. Lt ir D. A. – (duomenys neskelbtini) tūkst. Lt.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyresn. specialistę, Savivaldybės įgaliotinę uždarojoje akcinėje bendrovėje ,,Busturas‘‘ Dovilę Striaukienę artimiausiame bendrovės valdybos posėdyje balsuojant dėl 1 punkte nurodytų kompensacijų išmokėjimo balsuoti ,,už‘‘.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią