Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 664 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                          

   

 

    ŠIAULIŲ  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

    SPRENDIMAS

    DĖL    DETALIŲJŲ  PLANŲ  PATVIRTINIMO

 

    2003 m.  kovo  27 d.  Nr. T-664

    Šiauliai

 

         Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymu  ir  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2002m.  sausio  31d.  sprendimu  Nr.  345   „Dėl  detaliųjų  ir  specialiųjų  planų    rengimo  tvarkos   patvirtinimo“,    Šiaulių   miesto   savivaldybės   taryba   n u s p r e n d ž i a:

        

        1.  Patvirtinti   detalųjį  planą  sklypams  formuoti  ir  statybos  reglamentams  nustatyti,  pagal  kurį   2000 kv. m  ploto  žemės  sklypas  Pramonės  g.  50  dalijamas  į  du  sklypus:

1.1.  1000 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija;

        1.2. 1000 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija.

        Planavimo  organizatoriai – H.  R.,  Š.  R.

        2.  Patvirtinti  detalųjį  planą  nuosavybės  teisėms  į  turėtą I.  G.  žemės  sklypą  (duomenys neskelbtini) atkurti,  pagal  kurį  koreguojamos esamo  1717 kv. m ploto  sklypo  ribos  ir  suformuojami  2  sklypai:

        2.1. 1083 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija;

        2.2. 900 kv. m  ploto sklypas,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija.

        Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

         3. Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypui  suformuoti  ir  statybos  reglamentams  nustatyti,  pagal  kurį  Vilniaus  g.  20  formuojamas  2662 kv. m  ploto  sklypas;  sklypo  paskirtis – kita – gyvenamoji  ir  komercinės  paskirties  bei  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

         Planavimo  organizatoriai – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  ir  UAB  „Gluota“.

        4. Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypui  suformuoti  ir  statybos  reglamentams  nustatyti,  pagal  kurį  Vilniaus  g.  189  formuojamas  1153 kv. m  ploto  žemės  sklypas;  sklypo  paskirtis – kita – gyvenamoji  ir  komercinės  paskirties  bei  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

         Planavimo  organizatoriai – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  ir  B.  Č.

5.      Patvirtinti  detalųjį  planą  žemės  sklypų  riboms  keisti,  pagal  kurį:

        5.1. Girulių  g. 24  formuojamas  10073 kv. m  ploto  sklypas;  sklypo  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

        5.2.  Kanapių  g.  1d  formuojamas  6511 kv. m  ploto  sklypas;  sklypo  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

         Planavimo  organizatoriai – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija ir  UAB  „Šiaulių  tauro  statyba“.

         6.  Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypui  suformuoti  prie  esamų  statinių,  pagal  kurį  Dvaro  g.  73  formuojamas  133 kv .m  ploto  sklypas;  sklypo  paskirtis – kita – gyvenamoji  ir  komercinės  paskirties  bei  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

         Planavimo  organizatoriai – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  ir   UAB  „Lietuvos  rytas“.

         7.  Patvirtinti  detalųjį  planą  nuosavybės  teisėms  į  turėtą  B.  V.   žemės  sklypą  buv. (duomenys neskelbtini) (dabar (duomenys neskelbtini) atkurti;  suformuoto  sklypo  plotas – 1236 kv. m;  sklypo  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

 

Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija .

          8.  Patvirtinti  detalųjį  planą  nuosavybės  teisėms  į  turėtą  B.  J.  žemės  sklypą  (duomenys neskelbtini);  suformuoto  sklypo  plotas – 346 kv. m;  sklypo  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija.

          Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

          9.  Patvirtinti  detalųjį  planą  nuosavybės  teisėms  į  turėtą  P. K.  žemės  sklypą  Nr.  7  Vijolių  kaime  atkurti;  suformuoti  2  sklypai:

9.1.    1225 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija;

9.2.    1224 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija.

          Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

         10.  Patvirtinti  detalųjį  planą  nuosavybės  teisėms  į  turėtą  L.  K.  žemės  sklypą  Nr. 21  (duomenys neskelbtini)  kaime  atkurti;  suformuoto  sklypo  plotas – 3000 kv. m; sklypo  paskirtis – kita  – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

         Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

         11.  Patvirtinti  detalųjį  planą  žemės  sklypui  suformuoti  prie  esamų  statinių,  pagal  kurį  Ežero  g.  16  formuojamas  2504 kv. m  sklypas; sklypo  paskirtis – kita – gyvenamoji  teritorija.

         Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

          12. Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  4682 kv. m  ploto  žemės  sklypas  Liejyklos  g.  5  dalijamas  į  5  sklypus:

12.1.  1857 kv. m ploto  sklypą,  kurio paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

12.2.      715 kv. m ploto  sklypą, kurio  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

12.3.      735 kv. m ploto  sklypą, kurio  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

12.4.      553 kv. m ploto  sklypą, kurio  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

12.5.      822 kv. m ploto  sklypą, kurio  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija.

Planavimo  organizatorius – Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija.

13.  Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  61862 kv. m  ploto  žemės  sklypas  Vaidoto  g.  33  dalijamas  į  4  sklypus:

13.1.  5163 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – komercinės  paskirties  ir  smulkaus  verslo  objektų  teritorija;

13.2.    45521 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – infrastruktūros  teritorija;

13.3.    4409 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – infrastruktūros  teritorija;

13.4.    6801 kv. m  ploto  sklypą,  kurio  paskirtis – kita – infrastruktūros  teritorija.

Planavimo  organizatorius – UAB  „Busturas“.

14.  Patvirtinti  detalųjį  planą  žemės  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  Metalistų  g.  4  teritorijoje  formuojama  10  sklypų:

14.1.  279 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.2.  1508 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.3.  75123 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.4.  2172 kv. m  ploto  sklypas, kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.5.  4551 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.6.  11179 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

 

14.7.  17931 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.8.  7366 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.9.  4258 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti;

14.10.  7471 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  gamybos  įmonėms  statyti  ir  eksploatuoti.

          15. Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  Pramonės  g.  10  teritorijoje  formuojami  2  sklypai:

          15.1. 71478 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  šilumos,  naftos  ir  dujų  ūkio  įmonėms  ir  objektams  statyti,  patalpoms  įrengti  ir  eksploatuoti;   

          15.2. 22060 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita –  teritorija  šilumos,  naftos  ir  dujų  ūkio  įmonėms  ir  objektams  statyti,  patalpoms  įrengti  ir  eksploatuoti.

           Planavimo  organizatorius – SPAB  „Šiaulių  energija“.

          16.  Patvirtinti detalųjį  planą  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  Energetikų  g. 20  teritorijoje  formuojami  4  sklypai:

          16.1. 24615 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  šilumos,  naftos  ir  dujų  ūkio  įmonėms  ir  objektams  statyti,  patalpoms  įrengti  ir  eksploatuoti;

          16.2.  Neteko galios.

            2010 m. gegužės 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-172 redakcija

 

          16.3.  Neteko galios.

            2010 m. gegužės 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-172 redakcija

 

          16.4.  1066 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti,  įrengti  ir  eksploatuoti.

          Planavimo  organizatorius – SPAB  „Šiaulių  energija“.

          17.  Patvirtinti  detalųjį  planą  sklypams  suformuoti,  pagal  kurį  Marijampolės  g.  22  teritorijoje  formuojami  2  sklypai:

          17.1.  52030 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  šilumos,  naftos  ir  dujų  ūkio  įmonėms  ir  objektams  statyti,  patalpoms  įrengti  ir  eksploatuoti;

          17.2.  1717 kv. m  ploto  sklypas,  kurio  paskirtis – kita – teritorija  prekybos,  smulkios  gamybos  įmonėms  statyti,  įrengti  ir  eksploatuoti.

           Planavimo  organizatorius – SPAB  „Šiaulių  energija“.

 

 

 

 

 

 

 

 Meras                                                                                                                       Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
664 - SPRENDIMO 664 PRIEDAS-BRĖŽINYS (PRIEDAS)
Į pradžią