Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 665 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

                                                                                                                                   

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

2003 m. kovo 27 d.  Nr. T-665

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 balandžio 11 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl savivaldybės tarybos negyvenamųjų patalpų, pastatų ir statinių nuomos“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Leisti biudžetinei įstaigai Šiaulių jaunųjų technikų stočiai 3 metams tęsti patikėjimo teise valdomų 44 kv. metrų ploto patalpų Gumbinės g. 18 nuomą su Šiaulių m. aviamodeliavimo sporto klubu ,,Hobis“.

            2. Pratęsti:

            2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančio UAB ,,Taurina“ nuomojamo 1115,96 kv. metro ploto negyvenamojo pastato Pagėgių g. 74 nuomos sutartį nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d. (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 11915 pastatas pažymėtas šifru 21B3/p, unikalus numeris 29/981-0143-01-7). Pastato vieno kv. metro nuomos kaina per mėnesį – 1,50 Lt (be PVM).

            2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančių Šiaulių dramos teatro nuomojamų 56,35 kv. metro ploto negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 213 – 41 nuomos sutartį nuo 2003 m. kovo 24 d. iki 2006 m. kovo 23 d. (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 7365 pastatas pažymėtas šifru 1A4/p, patalpų indeksai antrame aukšte 41-1, 2, 3, 4, 5, 6, unikalus numeris 29/959-0190-01-0). Pastato vieno kv. metro nuomos kaina per mėnesį – 2,73 Lt (be PVM).

            3. Leisti viešajai įstaigai Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centrui pratęsti Z. D. K. negyvenamųjų 2,32 kv. metro ploto patalpų, naudojamų panaudos pagrindais, (duomenys neskebtini) nuomos sutartį nuo 2003 m. vasario 2 d. iki 2006 m. vasario 3 d. (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 7365 pastatas pažymėtas šifru 1A4/p, unikalus numeris 29/928-0061-01-9, dalis patalpos, pažymėtos indeksu 1-30, plotas – 2 kv. metrai, dalis bendrojo naudojimo patalpų su indeksais 1-29, 1-36, 1-71, plotas – 0,32 kv. metro). Patalpos 1-30 vieno kv. metro nuomos kaina per mėnesį – 10,34 Lt (su PVM), bendrojo naudojimo patalpų vieno kv. metro nuomos kaina per mėnesį – 2,59 Lt (su PVM).

            4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Justiną Sartauską pasirašyti patalpų Vilniaus g. 213-41, pastato Pagėgių g. 74 nuomos sutartis,

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią