Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 673 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS "PASLAUGA" DIREKTORIAUS ATLEIDIMO

 

                                                                                                                                     

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „PASLAUGA“ DIREKTORIAUS  ATLEIDIMO 

 

2003 m. kovo 27 d. Nr.  T-673

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 28 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.            liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 2 punkto 1 priedu ir 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

 

1. Atleisti J. B. iš Šiaulių miesto  biudžetinės įstaigos „Paslauga“ direktoriaus pareigų 2003 m. kovo 31 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį (darbuotojo pareiškimu) ir išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo laikotarpį nuo 2001 m. liepos 4 d. iki 2003 m. kovo 31 d.

2.  Šiaulių miesto biudžetinės įstaigos „Paslauga“ Ūkinės-techninės tarnybos vedėją P. V. 2003 m. balandžio 1 d. skirti laikinai eiti Šiaulių miesto biudžetinės įstaigos „Paslauga“ direktoriaus pareigas.

3.  Nustatyti Šiaulių miesto biudžetinės įstaigos „Paslauga“ laikinai einančiam direktoriaus pareigas P. V. tarnybinio atlyginimo koeficientą 13,3 BMA ir 25% tarnybinio atlyginimo dydžio priedą.

4. Įpareigoti Savivaldybės administraciją iki 2003 m. rugsėjo 1 d. pateikti pasiūlymus Tarybai dėl biudžetinės įstaigos ,,Paslauga‘‘ tolimesnės veiklos.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią