Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-442 2019-03-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRAŠYMO „DĖL PRITARIMO TIESTI INŽINERINIŲ TINKLŲ IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINŲ STATINIŲ SUFORMUOTUOSE IR NESUFORMUOTUOSE VALSTYBINIUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE ŠIAULIŲ MIESTE“ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO „DĖL PRITARIMO TIESTI INŽINERINIŲ TINKLŲ IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINŲ STATINIŲ SUFORMUOTUOSE IR NESUFORMUOTUOSE VALSTYBINIUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE ŠIAULIŲ MIESTE“ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. A-442

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu,  Nacionalinės Žemės Tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos 2013 m. rugsėjo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl sutikimų tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis“.

1. Į g a l i o j u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros urbanistikos ir paveldosaugos skyrių, Ekonomikos ir Investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrį, Miesto ūkio ir aplinkos skyrių derinti inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių trasų schemas suformuotuose ir nesuformuotuose valstybiniuose žemės sklypuose Šiaulių mieste.

            2. T v i r t i n u Šiaulių miesto savivaldybės tipinę prašymo „Dėl pritarimo tiesti inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių trasų schemas suformuotuose ir nesuformuotuose valstybinės žemės sklypuose, Šiaulių mieste“ formą (pridedama).

            3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas                                                                Gintautas Sitnikas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-442 - DĖL PRAŠYMO „DĖL PRITARIMO TIESTI INŽINERINIŲ TINKLŲ IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINŲ STATINIŲ SUFORMUOTUOSE IR NESUFORMUOTUOSE VALSTYBINIUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE ŠIAULIŲ MIESTE“ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią