Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-83 2019-04-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr. T-83

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Sudaryti 4 (keturis) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetus:

1.1. Finansų ir ekonomikos komitetą iš 7 (septynių) narių:

Pranas Nainys,

Jonas Bartkus,

Zakiras Medžidovas,

Denis Michalenko,

Simona Potelienė,

Gintautas Sitnikas,

Saulius Stasiūnas;

2020 m. gruodžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-457 redakcija

 

1.2. Miesto ūkio ir plėtros komitetą iš 9 (devynių) narių:

Angelė Kavaliauskienė,

Antanas Sireika,

Aurimas Žvinys

Giedrė Mendoza Herrera,

Gintautas Lukošaitis,

Martynas Šiurkus,

Pranciškus Trijonis,

Rima Juškienė,

Virginijus Kinčinaitis;

2020 m. gruodžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-457 redakcija

2021 m. balandžio 1 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-74 redakcija

2021 m. gegužės 6 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-120 redakcija

 

1.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą iš 5 (penkių) narių:

Irina Barabanova,

Gediminas Beržinis Beržinskas,                       

Vytautas Juškus,                                   

Irena Vidžiūnienė,                    

Danguolė Martinkienė;

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-376 redakcija

 

1.4. Švietimo, kultūros ir sporto komitetą iš 9 (devynių) narių:

Malik Agamalijev,                    

Aurimas Lankas,                                  

Rimundas Domarkas                

Egidijus Elijošius,                                 

Irmantas Kukulskis,                 

Juozas Pabrėža,                        

Nijolė Prascevičienė,                

Violeta Laugalienė,      

Edvardas Žakaris.

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-376 redakcija

2020 m. balandžio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-93 redakcija

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią