Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-170 2019-05-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MODERNIZUOTI <br> ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ PASTATĄ

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MODERNIZUOTI

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“  PASTATĄ

 

2019 m. gegužės 3 d. Nr. T-170

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl 04.3.1-FM-F-002 priemonės „Savivaldybių pastatų atnaujinimas“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. T-1 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T-38 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d.  sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo“ 1.4 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti:

1.1. investicijų projektui „Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas. Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ baseino (Dainų g. 33A) viešojo pastato energinio efektyvumo didinimas“ (toliau – Investicijų projektas; pridedama);

1.2. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ pastato (Dainų g. 33A; unikalus pastato numeris 2998-3009-4018; toliau – Pastatas) modernizavimui;

1.3. skelbiamiems rangos darbams ir techninės priežiūros pirkimo konkursams pagal Investicijų projektą;

1.4. kad būtų įgyvendinama finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ ir imama ilgalaikė (5 metų) 332692,93 Eur paskola Pastatui modernizuoti.

               2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos, nurodytos šio sprendimo 1.4 papunktyje, sutartį.

3.Užtikrinti Pastato naudojimą pagal tikslinę paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią