Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-307 2019-07-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS

 

2019 m. liepos 4 d. Nr. T-307

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Centralizuotos buhalterinės apskaitos diegimo Šiaulių miesto savivaldybės pavaldžiose švietimo, sporto, kultūros ir socialinės paramos įstaigose optimizavimo koncepciją, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – įstaigos), buhalterinės apskaitos funkcijas vykdyti centralizuotai:

1.1.  nuo 2020 m. sausio 1 d. – 37 įstaigų pagal sąrašą (1 priedas);

1.2.  nuo 2021 m. sausio 1 d. – visų įstaigų (2 priedas).

2019 m. lapkričio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-420 redakcija

 

2. Neteko galios.

2021 m. spalio 14 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-403 redakcija

 

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2019 m. lapkričio 15  d. parengti 1 punkte nurodytų įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo priemonių planą.

2019 m. lapkričio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-420 redakcija

 

                4. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali

būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-420

1 priedas

                                             

                                                                          

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ BUHALTERINĖ APSKAITA NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. VYKDOMA CENTRALIZUOTAI, SĄRAŠAS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji  biblioteka

2. Šiaulių kultūros centras

3. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“

4. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

5. Šiaulių dailės galerija

6. Šiaulių turizmo informacijos centras

7. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

8. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai 

9. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

10. Juliaus Janonio gimnazija

11. Simono Daukanto gimnazija

12. „Romuvos“ gimnazija

13. Stasio Šalkauskio gimnazija

14. Dainų progimnazija

15. Gegužių progimnazija

16. Jovaro progimnazija

17. ,,Juventos“ progimnazija

18. Vinco Kudirkos progimnazija

19. Ragainės progimnazija

20. „Rasos“ progimnazija

21. ,,Romuvos“ progimnazija

22. „Sandoros“ progimnazija

23. Centro pradinė mokykla

24. ,,Saulės“ pradinė mokykla

25. Normundo Valterio jaunimo mokykla

26. Specialiojo ugdymo centras

27. Jaunųjų gamtininkų centras

28. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

29. Lopšelis-darželis ,,Bitė“

30. Lopšelis-darželis ,,Klevelis“

31. Lopšelis-darželis ,,Kregždutė“

32. Lopšelis-darželis ,,Salduvė“

33. Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“

34. Lopšelis-darželis ,,Varpelis“

35. Sporto centras „Dubysa“

36.  Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija

37. Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

 

_____________________

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-420

2 priedas

 

2020 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-380 redakcija

                                                  

                                                                          

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ BUHALTERINĖ APSKAITA NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. VYKDOMA CENTRALIZUOTAI, SĄRAŠAS

 

1. Didždvario gimnazija

2. Lieporių gimnazija

3. ,,Saulėtekio gimnazija

4. ,,Santarvės“ gimnazija

5.  Suaugusiųjų mokykla

6. Sporto gimnazija

7. Universitetinė gimnazija

8. Gytarių progimnazija

9. Medelyno progimnazija

10. Rėkyvos progimnazija

11. Salduvės progimnazija

12. Zoknių progimnazija

13. Petro Avižonio ugdymo centras

14. „Dermės“ mokykla

15. „Ringuvos“ mokykla

16. Sanatorinė mokykla

17. Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“

18. Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

19. Lopšelis-darželis ,,Bangelė“

20. Lopšelis-darželis ,,Berželis“

21. Lopšelis-darželis ,,Coliukė“

22. Lopšelis-darželis ,,Dainelė“

23. Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

24. Lopšelis-darželis ,,Eglutė“

25. Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“

26. Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“

27. Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“

28. Lopšelis-darželis „Vaikystė“

29. Lopšelis-darželis ,,Pasaka“

30. Lopšelis-darželis ,,Pupų pėdas“

31. Sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pušelė“

32. Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“

33. Lopšelis-darželis ,,Sigutė“

34. Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“

35. Lopšelis-darželis ,,Žiburėlis“

36. Lopšelis-darželis ,,Žibutė“

37. Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“

38. Lopšelis-darželis ,,Žiogelis“

39. Lopšelis-darželis ,,Žirniukas“

40. Dailės mokykla

41. Dainavimo mokykla ,,Dagilėlis“

42. Jaunųjų technikų centras

43. Jaunųjų turistų centras

44. Menų mokykla

45. 1-oji muzikos mokykla

46. Dainų muzikos mokykla

47. Pedagoginė psichologinė tarnyba

48. Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras

49. Plaukimo centras „Delfinas“

50. Sporto centras „Atžalynas“

51. Teniso akademija

52. Visuomenės sveikatos biuras

53. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

 

_____________________

 

 

 

Į pradžią