Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-299 2019-07-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 4 d. Nr. T-299

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2019-06-04 raštą Nr. 1964 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos delegatų“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijai tokios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

            Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė);

            Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Laura Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

            Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;

            Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Ieva Šukytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

            Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;

            Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.

2020 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-141 redakcija

2021 m. balandžio 1 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-85 redakcija

 

            2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią