Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-392 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-392

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,3.2. Šiaulių miesto savivaldybės organizacijoms, ugdančioms žaidimų sporto komandas, olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatus ar narius, meno kolektyvus ir atlikėjus, vykdančioms reprezentacinius Šiaulių miesto renginius, ir menininkams, turintiems meno kūrėjo statusą, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos 50 proc. nuo sumos, kuria jiems paramą skyręs juridinis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo atleistas nuo einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių;“.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią