Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-385 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TURTO VYTAUTO G. 132, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO VYTAUTO G. 132, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-385

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-384 Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą Vytauto g. 132, Šiauliuose, Šiaulių Jovaro progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

            1.1. sporto aikštelę (unikalus numeris 4400-5039-7298, pažymėta plane b7, plotas 441,55 kv. m);

            1.2. kiemo aikštelę (unikalus numeris 4400-5046-6287, pažymėta plane b8, plotas 44,12 kv. m);

            1.3. buitinių nuotekų trasą (unikalus numeris 4400-4002-0966, pažymėta plane KF, ilgis 127,06 m);

            1.4. lietaus nuotekų trasą (unikalus numeris 4400-5164-5617, pažymėta plane 1KF, ilgis 18,24 m);

            1.5. lietaus nuotekų trasą (unikalus numeris 4400-4002-0977, pažymėta plane KF, ilgis 308,36 m);

1.6. apšvietimo tinklus (4 stulpai, 8 lempos);

1.7. suoliukus (10 vnt.).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       ArtūrasVisockas

______________

 

 

 

Į pradžią