Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-381 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. vasario 7 d. Sprendimo NR. T-14 „Dėl ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-381

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-14 „Dėl ilgalaikės iki 2 800 tūkst. Eur paskolos ėmimo“:

1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1 projektui „Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas“ (04 01 02 04), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 974,2 tūkst. Eur;“.

2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. projektui „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“ (04 02 01 15), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 175,0 tūkst. Eur;“.

3. Papildyti 1.5 papunkčiu:

„1.5 projektui „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ (04 01 04 07), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 700,0 tūkst. Eur.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią