Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1433 2019-10-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1240 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1240 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio  10 d.  Nr. A-1433

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas ištaisyti padarytą techninę klaidą:

                     1. K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A-1240 „Dėl žemės sklypo tarp J. Basanavičiaus g. 166 ir Gamybos gatvės, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ 1.3 punktą ir jį išdėstau taip:

,,1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ V, VI, XX, XXIX, XXIII, XLIX skyriai;“.

                     2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią