Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 434 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO KREDITO IŠTEKLIŲ, PILIEČIUI, ĮRAŠYTAM Į EILĘ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI, SKYRIMAS (PRIEDAS)

                                                                                                                                                                      Šiaulių miesto savivaldybės valdybos

                                                                                                                                                                        2001 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr.434

                                                                                                                                                                        priedas

 

Lengvatinės paskolos būstui įsigyti, teikiamos iš AB Lietuvos taupomojo banko kredito išteklių,

 piliečiui, įrašytam  į  eilę valstybės paramai gauti, skyrimas

 

Eil.

Nr.

Eilė, į

kurią

įrašytas

asmuo

 

Nu-

me-

ris

eilė-

je

Vardas, pavardė

 

Asmens

kodas

Paso Nr.,

išdavimo data

ir vieta

Adresas

Šei-

mos

su-

dė-

tis

Nuosavybės teise

turimų gyv.patalpų

sąlyginis ir bendra-

sis naudingasis plotas  kv.m

Kredituo-

jamas plo-

tas kv.m

Paskolos

norminis

dydis Lt

Paskolos

paskirtis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Pirmoji

1325

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini) 1993-06-16

Šiaulių

pasų poskyris

(40)

(duomenys neskelbtini)

3

_

75

63000

Butui pirkti

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

Į pradžią