Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-1 2020-02-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeitimai neatlikti, nes priedai pdf formatu.

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

                      2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20192021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                     

 

 

 

 

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas

______________

                                                                                       

 

 

 

Dokumento priedai:
T-1 - URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01) APRAŠYMAS (1 PRIEDAS)
T-1 - MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 01) SUVESTINĖ (2 PRIEDAS)
T-1 - KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 02) APRAŠYMAS (3 PRIEDAS)
T-1 - KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr.02) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (4 PRIEDAS)
T-1 - MIESTO APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 03) APRAŠYMAS (5 PRIEDAS)
T-1 - APLINKOS APSAUGOS PROGEAMOS (Nr. 03) SUVESTINĖ (6 PRIEDAS)
T-1 - MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS (7 PRIEDAS)
T-1 - MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (Nr.04) SUVESTINĖ (8 PRIEDAS)
T-1 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 05) APRAŠYMAS (9 PRIEDAS)
T-1 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) SUVESTINĖ (10 PRIEDAS)
T-1 - TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 06) APRAŠYMAS (11 PRIEDAS)
T-1 - TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (Nr.06) SUVESTINĖ (12 PRIEDAS)
T-1 - SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) APRAŠYMAS (13 PRIEDAS)
T-1 - SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) SUVESTINĖ (14 PRIEDAS)
T-1 - ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 APRAŠYMAS (15 PRIEDAS)
T-1 - ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (Nr. 08) SUVESTINĖ (16 PRIEDAS)
T-1 - BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (NR. 09) APRAŠYMAS (17 PRIEDAS)
T-1 - BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 09) SUVESTINĖ (18 PRIEDAS)
T-1 - SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR. 10) APRAŠYMAS (19 PRIEDAS)
T-1 - SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) SUVESTINĖ (20 PRIEDAS)
T-1 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (NR. 11) APRAŠYMAS (21 PRIEDAS)
T-1 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (Nr.11) SUVESTINĖ (22 PRIEDAS)
T-1 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (23 PRIEDAS)
Į pradžią