Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-4 2020-02-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Pakeistas sprendimo tekstas:

2020 m. gruodžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-439 redakcija

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. sausio 22 d. išvadą KV-1, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Imti ilgalaikę (5 metų) 3167,0 tūkst. Eur paskolą šiems investicijų projektams finansuoti:

1.1.            projektui „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ (04.01.04.05), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 120,0 tūkst. Eur.

1.2.  projektui „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“      (04.01.04.07), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 967,0 tūkst. Eur.

1.3.  projektui „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ (04.01.04.09), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 800,0 tūkst. Eur.

1.4.  projektui „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ (04.01.04.10), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – iki 580,0 tūkst. Eur.

1.5.  projektui „Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus“ (04 01 02 04), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, –  400,0 tūkst. Eur.

1.6.  projektui „Lopšelio darželio „Kregždutė" modernizavimas“ (kodas 08 05 02 53), skirtam švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti, –  300,0 tūkst. Eur.

Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės  paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią