Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-408 2020-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. A-408

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 punkto 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, siekdamas įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 5 programos 01 02 01 priemonę „Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus“:

1.      T v i r t i n u:

1.1.    Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinio dengimo sutarties formą (pridedama);

1.2.   Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams konsultuoti ir mokyti dalinio dengimo sutarties formą (pridedama);

1.3.   Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo sutarties formą (pridedama);

1.4.   Dalyvavimo verslo pristatymo parodoje išlaidų dalinio dengimo sutarties formą (pridedama);

1.5.   Verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties formą (pridedama);

1.6.   Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinio išlaidų dengimo sutarties formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintose sutarčių formose numatytos esminės nuostatos negali būti keičiamos.

3. L a i k a u netekusiu galios, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. A-452 „Dėl sutarčių formų patvirtinimo“;

 

 

 

 Administracijos direktorius                                                                                 Antanas Bartulis

 

 

______________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
A-408 - DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią