Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-90 2020-04-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. T-90

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 44 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Papildyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-302 Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ 2.4 papunkčiu:      

2.4. atlyginimas už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius ugdymo procesą švietimo ir sporto įstaigose.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiu.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas     

                                                                                                                                                                

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią