Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-593 2020-05-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. A-593

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo 9 punktu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-389 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mobilaus koronaviruso patikros punkto įsteigimo“:

1. N u r o d a u:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės mobiliame koronaviruso patikros punkte (toliau – mobilus punktas) adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai, atlikti Šiaulių apskrities (Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono ir Šiaulių rajono) vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų prevencinius laboratorinius tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) diagnozuoti (toliau – prevenciniai tyrimai), užsiregistravusiems Karštosios linijos telefonu 1808.

1.2. Šiaulių apskrities savivaldybių administracijoms, gavusioms informaciją iš vaistinių ir prekybos vietų vadovų apie darbuotojų prevencinių tyrimų atlikimo poreikį, informuoti vadovus apie prevencinių tyrimų  atlikimo vietą ir registravimosi tvarką laikantis nustatytų prevencinių tyrimų atlikimo eiliškumo.

1.3. Šiaulių apskrities savivaldybių administracijoms esant poreikiui skirti asmens sveikatos priežiūros specialistus darbui mobiliame punkte.

2. P a v e d u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos:

2.1. Sveikatos skyriaus vyr. specialistei Rūtai Pečiukėnei:

2.1.1.  informuoti savivaldybes apie prevencinių tyrimų organizavimą;

2.1.2. derinti mobilaus punkto darbą su Respublikinės Šiaulių ligoninės laboratorijos pajėgumais;

2.1.3. organizuoti mėginių paėmimą iš Respublikinės Šiaulių ligoninės laboratorijos  ir pristatymą į mobilų punktą ir po darbo dienos mėginių pristatymą atgal į Respublikinės Šiaulių ligoninės laboratoriją.

2.2. Sveikatos skyriaus vedėjai Viktorijai Palčiauskienei kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. N u r o d a u, kad asmenis, nurodytus šiame įsakyme jų objektyvaus nebuvimo darbe

(atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) metu vaduoja asmenys, kuriems pavesta tai atlikti.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

 

______________


 

Į pradžią