Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-664 2020-05-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 26 d. Nr. A-664

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės 2020−2022 metų strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020−2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-523 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“ 39 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos 2020 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-206:

t v i r t i n u 2019 m. nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

                                                                       

Dokumento priedai:
A-664 - DĖL 2020 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią