Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-380 2020-10-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-307 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-307 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 1 d.  Nr. T-380

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita nuo 2021 m. sausio 1 d. vykdoma centralizuotai, sąrašą, nurodytą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos“ 1.2 papunktyje, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-420

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-380       

redakcija)           

2 priedas

 

                                                  

                                                                          

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ BUHALTERINĖ APSKAITA NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. VYKDOMA CENTRALIZUOTAI, SĄRAŠAS

 

1. Didždvario gimnazija

2. Lieporių gimnazija

3. ,,Saulėtekio gimnazija

4. ,,Santarvės“ gimnazija

5.  Suaugusiųjų mokykla

6. Sporto gimnazija

7. Universitetinė gimnazija

8. Gytarių progimnazija

9. Medelyno progimnazija

10. Rėkyvos progimnazija

11. Salduvės progimnazija

12. Zoknių progimnazija

13. Petro Avižonio ugdymo centras

14. „Dermės“ mokykla

15. „Ringuvos“ mokykla

16. Sanatorinė mokykla

17. Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“

18. Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

19. Lopšelis-darželis ,,Bangelė“

20. Lopšelis-darželis ,,Berželis“

21. Lopšelis-darželis ,,Coliukė“

22. Lopšelis-darželis ,,Dainelė“

23. Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

24. Lopšelis-darželis ,,Eglutė“

25. Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“

26. Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“

27. Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“

28. Lopšelis-darželis „Vaikystė“

29. Lopšelis-darželis ,,Pasaka“

30. Lopšelis-darželis ,,Pupų pėdas“

31. Sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pušelė“

32. Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“

33. Lopšelis-darželis ,,Sigutė“

34. Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“

35. Lopšelis-darželis ,,Žiburėlis“

36. Lopšelis-darželis ,,Žibutė“

37. Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“

38. Lopšelis-darželis ,,Žiogelis“

39. Lopšelis-darželis ,,Žirniukas“

40. Dailės mokykla

41. Dainavimo mokykla ,,Dagilėlis“

42. Jaunųjų technikų centras

43. Jaunųjų turistų centras

44. Menų mokykla

45. 1-oji muzikos mokykla

46. Dainų muzikos mokykla

47. Pedagoginė psichologinė tarnyba

48. Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras

49. Plaukimo centras „Delfinas“

50. Sporto centras „Atžalynas“

51. Teniso akademija

52. Visuomenės sveikatos biuras

53. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

 

_____________________

 

Į pradžią