Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-411 2020-11-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAISVŲ NESUPLANUOTŲ TERITORIJŲ REZERVAVIMO KONCEPCIJOS PLANO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAISVŲ NESUPLANUOTŲ TERITORIJŲ REZERVAVIMO KONCEPCIJOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-411

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22, 28, 29 ir 38 punktais, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. Rezervuoti laisvas nesuplanuotas teritorijas savivaldybės funkcijoms vykdyti.

2. Patvirtinti Laisvų nesuplanuotų teritorijų rezervavimo koncepcijos planą (priedas).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Visockas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-411 - DĖL LAISVŲ NESUPLANUOTŲ TERITORIJŲ REZERVAVIMO KONCEPCIJOS PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią