Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1821 2020-12-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. A-1821

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnio 17 dalimi, 2019 m. sausio 25 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo misterijos direktoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19“:

1. T v i r t i n u Šiaulių miesto savivaldybės tipines prisijungimo sąlygas, kurios taikomos rengiant vieną įvažiavimą/išvažiavimą į/iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos paskirties privatų žemės sklypą prisijungiant prie įrengtų D kategorijos Šiaulių miesto gatvių (pridedama).

2. N u r o d a u, kad tipinės prisijungimo sąlygos netaikomos rengiant įvažiavimus /išvažiavimu į/iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos paskirties privačių žemės sklypų, esančių Šiaulių rajono teritorijoje, prisijungiant prie Šiaulių miesto gatvių.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. A-210 „Dėl tipinių prisijungimo sąlygų patvirtinimo“. 

            4. Į p a r e i g o j u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti nustatyta tvarka.

            Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

           

 

 

 

           

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-1821 - DĖL „TIPINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ (PRIEDAS)
Į pradžią