Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-489 2020-12-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T-489

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 44 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

         2.4. atlyginimas už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas, kai dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos einamąjį mėnesį daugiau nei 10 darbo dienų privalomai sustabdomas ugdymo procesas.“

         2. Sprendimas įsigalioja  2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią