Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

                                                                                             veiklos plano

                                                                                                                    4 priedas

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865

Vykdytojas (-ai)

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

 

Kodas

07

 

 

Programos pavadinimas

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

Kodas

04

 

Programos parengimo argumentai

Miesto inžinerinės, komunalinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros objektų priežiūra, plėtojimas bei modernizavimas sudaro prielaidas ekonominiam ir socialiniam Šiaulių miesto vystymuisi. Programa parengta vadovaujantis 2015–2024 m. Šiaulių m. plėtros strateginiu planu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325, Šiaulių m. bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1.
Ši programa apima Savivaldybės koordinuojamus susisiekimo infrastruktūros objektų plėtojimo ir modernizavimo projektus, priežiūrą, miesto kelių (gatvių) remontą, rekonstrukciją ir tiesimą, saugių eismo sąlygų užtikrinimą, automobilių statymo sąlygų mieste pagerinimą, visuomeninio transporto reformos tęsimą, komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką

 

Kodas

03

 

Programos tikslas

Modernizuoti miesto gyvenamųjų rajonų infrastruktūrą, užtikrinti  komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros objektų  priežiūrą, remontą  bei šių paslaugų teikimo kokybę

Kodas

 

04.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Vykdyti miesto priežiūrą, valant gatves, šaligatvius, šienaujant žaliuosius plotus, prižiūrint gėlynus, kapines, viešąsias erdves, užtikrinant miesto apšvietimą.

                04.01.01. Uždavinys. Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą

                Uždaviniui įgyvendinti vykdomas šios priemonės: aplinkos tvarkymas - miesto gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymas, želdynų (medžių, krūmų), žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, nelegalių sąvartynų tvarkymas, benamių gyvūnų gaudymas ir priežiūra, gėlynų įrengimas ir priežiūra, miesto švenčių ir renginių sanitarinis aptarnavimas, vaikų žaidimų aikštelių priežiūra (naujų aikštelių viešosiose erdvėse įrengimas), miesto kapinių teritorijų nuolatinė priežiūra, atliekų iš kapinių išvežimas; mirusių palaikų pervežimo ir palaikymo paslaugos, miesto gatvių apšvietimo, šviesoforų, kelio ženklų eksploatacija ir priežiūra, naujo apšvietimo įrengimas ir remontas, gatvių, kiemų dangų, šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų bei dviračių takų, viadukų, tiltų, atitvarų, daugiabučių namų kiemų dangos remontas ir priežiūra, mokėjimo automatų priežiūra.

                04.01.02. Uždavinys. Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtra

                Siekiant įgyvendinti uždavinį, tvarkoma Šiaulių miesto kapinių teritorijoje esanti infrastruktūra – vykdomi kapinių pravažiavimų ir takų einamojo remonto darbai, kertami pavojingi medžiai, vykdomi nusausinimo darbai, vykdoma kolumbariumo ir jo aplinkos priežiūra. 2023 m. planuojama tęsti Daušiškių kapinių įrengimo II etapo darbus.

                04.01.03. Uždavinys.  Renovuoti, modernizuoti ir plėsti gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūrą

                Projektuojamas ir atliekamas išorinio apšvietimo tinklų įrengimas ar rekonstrukcija, įrengiamas infrastruktūros objektų apšvietimas, renovuojama šviesoforų infrastruktūra, įdiegiamas jų koordinuotas valdymas. Planuojama pakeisti naujomis avarinės būklės gatvių apšvietimo gelžbetonines atramas, atlikti gatvių apšvietimo oro linijų kabelizavimo darbus.
    

        04.01.04. Uždavinys. Sutvarkyti viešąsias erdves

             1. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr., Vasario 16-osios g. nuo Trakų g. iki Vytauto g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas.
             2. Talkšos ežero pakrantės plėtra. Talkšos ežero pakrantės prieigų ir Žuvininkų gatvės (nuo Šeduvos g. ir Žuvininkų g. sankryžos iki Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus) atnaujinimas, Vakarinės ir Pietinės ežero pakrantės sutvarkymas ir infrastruktūros gyventojų poreikiams tenkinti sukūrimas, t. y. pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos ežero tiesimas,  universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas.
              3. Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės pr., Vytauto g., P. Višinskio g. ir Dubijos g. Draugystės pr. bus įgyvendinamas kvartalų želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, Rūdės g. ir Kražių g. atnaujinimas, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos tvarkymas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems ir bendruomenės poreikiams, viešųjų erdvių prie Draugystės pr. esančių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jas jungiančio Draugystės pr. kapitalinis remontas, viešųjų erdvių prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, skvero prie Studentų svetainės ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.) rekonstrukcija, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, užtikrinant saugų eismą prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas.
             4. P. Višinskio g. viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams. 2021 m. bus vykdomas viešųjų erdvių prie Šiaulių universiteto fakultetų, bibliotekos,  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.) atnaujinimas, saugaus eismo priemonių diegimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešųjų poilsio bei laisvalaikio zonų sutvarkymas, universalių lauko žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems.
             5. Šiaulių m. Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas. Šiaulių m. Centrinio parko ir Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, „Skate“ parko įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Užtikrinta miesto priežiūra, švara, apšvietimas pagal skirtą finansavimą

 

proc

100

100

100

 

Programos tikslas

Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą

Kodas

 

04.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant šį tikslą, siekiama tobulinti miesto viešojo transporto sistemą, tobulinti eismo valdymo sistemą, rekonstruoti gatvių sankryžas, kurios nebeatitinka saugaus eismo reikalavimų, rekonstruoti esamas gatves, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, neigiamas transporto eismo pasekmes.

 

        04.02.01. Uždavinys. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą

                Siekiant įgyvendinti uždavinį planuojama suprojektuoti ir nutiesti naujas magistralines gatves, įrengti, rekonstruoti, remontuoti susisiekimo komunikacijas, vykdyti keleivių laukimo paviljonų stoginių priežiūrą; įrengti dviračių takus, vykdyti miesto gatvių bei šaligatvių esminio pagerinimo darbus. 2021 m. planuojama pabaigti Bačiūnų g. nuo Pramonės g. iki miesto ribos rekonstrukciją, tęsti Žemaitės g. viaduko rekonstrukcijos darbus; Poilsio g. rekonstrukcija; Tiesos g. Rasos g. remontas. 2022 m. Dainų g. pėsčiųjų tako įrengimas, Dainų parko pėsčiųjų dviračių tako įrengimas.
            Projektas „Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste“. Pagrindinis tikslas yra plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Šiauliuose, didinant eismo saugumą. Projektas inicijuojamas išspręsti nesaugaus eismo Šiaulių m. problemą didžiausią poreikį saugaus eismo priemonėms turinčiose miesto vietose. Sprendžiant problemą, buvo įvertintas saugaus eismo priemonių poreikis Šiaulių m. ir sudarytas priemonių sąrašas. Šiaulių m. vietos, kuriose nustatytas eismo saugą didinančių priemonių poreikis, į sąrašą įtrauktos remiantis šiais prioritetais: juodosios dėmės, vietos prie švietimo įstaigų (lopšelių – darželių, progimnazijų, gimnazijų, specialiųjų ugdymo įstaigų). Šiose vietose eismo saugos priemonių nėra, jų mažai arba būtina keisti (perėjų šviesoforinę signalizaciją, greičio ribojimo priemones, perėjų kryptinį apšvietimą, šviesoforines signalizacijos sistemas).
             Projektas „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“ - ES lėšomis dalinai finansuojamas projektas, kurį įgyvendinant bus  atliekamas sukurtos ir įdiegtos mobiliosios programėlės viešojo transporto bilietų įsigijimui testavimo ir viešinimo darbai.
             Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“. 2021 m. bus įgyvendinta 1 darnaus judumo priemonė. Šiaulių m. gatvių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir kt.) bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms:  Bus įgyvendinamos šios darnaus judumo plano priemonės:„Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ ir priemonė „Šaligatvių kapitalinis remontas pritaikant specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikiams“.  2022 metais Šiaulių miesto Dubijos-Serbentų g. sankryžoje bus įrengtas išmanusis šviesoforas ir kiti būtini elementai, skirti eismo srautams valdyti, kontroliuoti, informuoti apie eismo srautus ir sąlygas. Bus įgyvendinama darnaus judumo priemonė „Reguliuojamų sankryžų modernizavimas diegiant išmaniuosius šviesoforus pagrindinėse miesto sankryžose“.   

        04.02.02. Uždavinys. Įrengti gatves individualių namų kvartaluose

                Atliekami projektavimo ir nutiesimo, išasfaltavimo ar žvyruotų gatvių individualių namų kvartaluose rekonstravimo darbai pagal miesto tarybos patvirtintus sprendimus 2007-12-20 Nr. T-430 (asfaltavimo) ir 2008-02-28 Nr. T-50 (žvyruotų gatvių įrengimo). Įgyvendinant Šiaulių m. gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis tvarkos aprašą (Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. T-246) planuojama priemonė „Gatvių žvyro dangos pagerinimas, įrengiant dvigubą paviršiaus apdarą arba asfaltą gyventojams prisidedant 50 proc. darbų vertės“. 2021 m. planuojama tęsti žvyruotų gatvių asfaltavimo ir įrengimo darbus: išasfaltuoti Šakių g. (282 m), Prienų g. (324 m), pagerinti dangą kartu prisidedant gyventojams Palangos g., Ganyklų g., Žiemgalių g.

                 

                04.02.03. Vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą

 

                Siekiant įgyvendinti uždavinį planuojama vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą, iš kurios finansavimo lėšų būtų finansuojama inžinerinė savivaldybės infrastruktūros plėtra (statyba, įrengimas) – šilumos perdavimo tinklai, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžineriniai statiniai, vietinės reikšmės keliai, kiti transporto statiniai.

                 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Įgyvendinta miesto susisiekimo sistemos plėtra

km

1

2

2

               

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
3.1.1. Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą;
3.1.8. Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui;
3.2.1. Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą;
3.2.2. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą;
3.2.3. Didinti visuomeninio transporto patrauklumą.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Skolintos lėšos (PS); Europos Sąjungos lėšos (ES); Europos Sąjungos lėšos KT (ES)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR viešųjų pirkimų įstatymas;
3. LR statybos įstatymas;
4. LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas;
6. LR šilumos ūkio įstatymas;
7. LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
8. LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;     9. LR teritorijų planavimo įstatymas;
10. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas.
11. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
12. LR susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 3-399 (1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
13. LR susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3-140 (1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“;
14. LR susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 3-562 įsakymas ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-tid-r-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią