Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-37 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-37

 

          savivaldybe

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiauliai

2021 m.

 

 

              Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau Kontrolės komitetas), savo veikloje vadovaudamasis teisės aktais ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamentu, dirbo pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtintą 2020–2021 metų veiklos programą.  

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų ir jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais: t.y. nuo struktūros iki funkcijų.

Iki 2020 m. balandžio 2 d. Kontrolės komitetą 2019 m. gegužės 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-175 sudarė: Jonas Bartkus, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Denis Michalenko (pirmininkas), Aurimas Žvinys.

Nuo 2020 m. balandžio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-94  Kontrolės komitetą sudarė: Aurimas Lankas (pirmininkas), Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Denis Michalenko, Aurimas Žvinys.

2020 m. įvyko 8 Kontrolės komiteto posėdžiai, iš jų vienas išvažiuojamasis posėdis. Kontrolės komitetas apsvarstė 20 klausimų. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateikta rekomendacija ir pasiūlymas bei 6 prašymai dėl informacijos pateikimo.  

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, tad posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik Kontrolės komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, atstovai.

Kontrolės komitetas svarstė šiuos klausimus:

1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitos.

2. Dėl Kontrolės komiteto 20202021 metų veiklos programos.

3. Dėl Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcijos eigos, įsipareigojimų vykdymo, sutarčių pratęsimo ar naujų sudarymo.

4. Dėl statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1134 ir jos papildomų susitarimų.

5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano.

6. Dėl savivaldybės pasirašytų ir pratęstų rangos sutarčių situacijos.

7. Dėl Koncesijos sutarties dėl Šiaulių arenos vykdymo.

8. Dėl UAB „Busturas“ kompensuojamų lėšų.

9. Dėl UAB „Busturas“ veiklos.

10. Dėl vėluojančių/vėlavusių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimo.

11. Dėl stoginių keleiviams viešojo transporto sustojimo vietose Šiauliuose situacijos.

12. Dėl bulvaro šviestuvų pamatų.

13. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano projekto.

14. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų programos sąmatos.

15. Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų ir sutarties su UAB „Stova“.

16. Dėl naujų nakvynės namų įkūrimo Tiesos g. 3 rangos darbų pirkimo ir finansavimo skyrimo.

 

Kontrolės komitetas sausio mėnesį apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Parengė ir pateikė Tarybai tvirtinti Kontrolės komiteto 20202021 metų veiklos programą, aptarė Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcijos eigą, įsipareigojimų vykdymą bei statybos rangos sutartį Nr. SŽ-1134 ir jos papildomus susitarimus. Svarstė gautus gyventojų prašymus ir raštus.

Gegužės mėnesį Kontrolės komitetas išklausė informaciją apie situaciją dėl savivaldybės pasirašytų ir pratęstų rangos sutarčių, prašė Administracijos peržiūrėjus visas sutartis pateikti komitetui informaciją apie pritaikytas sankcijas. Aptarė Šiaulių arenos Koncesijos sutarties vykdymą, prašė komiteto nariams pateikti Šiaulių arenos ataskaitas už 2018-2019 m., teiktas Savivaldybės administracijai. Išklausė informaciją apie 2020 metais UAB „Busturas“ patirtas išlaidas, gautas ir negautas pajamas. Komiteto nariai prašė pateikti išsamią informaciją apie 12-o maršruto charakteristiką (sąnaudų priskyrimą, pelningumą, UAB „Busturas“ pajamų dalies netekimą, informaciją apie keleivių sumažėjimą, mėnesines kompensacijas).

Kontrolės komitetas birželio mėnesį išvažiuojamajame posėdyje išsamiai susipažino su UAB „Busturas“ veikla. UAB „Busturas“ atstovai pristatė UAB „Busturas“ veiklą per sausio-gegužės mėnesių laikotarpį, bendrus įmonės rezultatus, bendrą statistiką apie prastovas įmonės darbuotojams karantino laikotarpiu, tolimojo susiekimo veiklos plano (nuostolį) per 2020 m. sausio-gegužės mėnesio laikotarpį, autobusų stoties pelną (nuostolį) per 2020 m. sausio-gegužės mėnesių laikotarpį. Išklausė informaciją apie miesto maršrutais pervežtų keleivių (žymėjimai) skaičių, miesto maršrutų ridą, miesto maršrutų įvykdytus reisus, miesto maršrutus reisus, nutrauktus dėl karantino, apie reisų skaičius, sumažintus nuo kovo 20 d., balandžio 1 d. Komitetas siūlė UAB „Busturas“ veiklą organizuoti optimaliau bei optimizuoti miesto maršrutus ir mokėti vežėjams už pervežtą kilometrą.

Rugsėjo mėnesį Kontrolės komitetas aptarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymą. Komiteto nariai diskutavo: dėl papildomų kontrolės ir tarpinių ataskaitų rengimo galimybių, dėl įstaigose nustatytų pažeidimų ir ilgalaikio turto perdavimo bei apskaitos, dėl žemės sklypų formavimo ir efektyvaus jų valdymo, dėl butų pirkimo, dėl Savivaldybės būsto nuomos kainos apskaičiavimo, dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano ir jo pateikimo.

Kontrolės komitetas spalio mėnesį apsvarstė situaciją dėl vėluojančių/vėlavusių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimo ir vykdymo, dėl gautų papildomų lėšų panaudojimo ir įsisavinimo, dėl viešosiose erdvėse vykdomų projektų įgyvendinimo, dėl Statybos skyriaus kuruojamų projektų įgyvendinimo. Prašė Administracijos pateikti komiteto nariams informaciją apie pakeistus rangos darbų atlikimo grafikus, vėlavimus. Aptarė situaciją dėl stoginių keleiviams viešojo transporto sustojimo vietose Šiauliuose. Apsvarstė gautą raštą dėl bulvaro šviestuvų pamatų.

Lapkričio mėnesį Kontrolės komitetas apsvarstė ir teikė pasiūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano projekto. Taip pat įvertino, pritarė ir teikė Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų. Aptarė klausimus dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų ir sutarties su UAB „Stova“. Taip pat dėl naujų nakvynės namų įkūrimo Tiesos g. 3 rangos darbų pirkimo ir finansavimo skyrimo.

Gruodžio mėnesį, apsvarstęs informaciją apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymą, Kontrolės komitetas nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijai apsvarstyti galimybę pirkti paslaugą dėl efektyvios Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimo.

Kontrolės komitetas dirbo principingai ir atsakingai, komiteto nariai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė prašymus bei pasiūlymus.

 

__________________________________

Į pradžią