Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-40 2021-03-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 4 d. Nr. T-40

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 35 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitą (pridedama).

2.  Įpareigoti  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2021 m. gegužės 1 d. pateikti šio sprendimo 1 punktu patvirtintą ataskaitą Higienos institutui.

3. Nurodyti Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei Rūtai Pečiukėnei šio sprendimo 1 punktu patvirtintą ataskaitą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo patvirtinimo dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                                                 

Dokumento priedai:
T-40 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią