Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-84 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-84

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2021-02-11 raštą Nr. 12-01-231 „Dėl pastato Pakruojo g. 41, Šiauliuose“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-335 „Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste“ 1.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„1.2. pastatas adresu: Pakruojo g. 41, Šiauliai, būtų perduotas krašto apsaugos institucijai ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią