Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-91 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI PIRKTI AUTOMOBILĮ

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI PIRKTI AUTOMOBILĮ

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-91

Šiauliai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ ir Strateginės planavimo grupės sprendimą (2021 m. sausio 15 d. protokolas Nr. VAK-23), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

                      Leisti Šiaulių kultūros centrui pirkti automobilį, turintį ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurio vertė neviršytų 28 500 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu).

                      Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią