Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-88 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS klasių ir mokinių skaičiaus

2021–2022 mokslo metais nustatymo

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-88

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 29.2 papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu ir įgyvendindama Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija) „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičių 2021–2022 mokslo metais (priedas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-88 - DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią