Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-85 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-85

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2021-01-15 raštą, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2021-02-23 raštą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos delegatų“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijai tokios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

            Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė);

            Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Laura Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

            Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;

            Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

            Ieva Šukytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

            Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

            Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;

            Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.“

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią