Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-103 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS INGOS ŠIMKŪNAITĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS INGOS ŠIMKŪNAITĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-103

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, 31 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 5.4 papunkčiu, 52, 54 punktais ir atsižvelgdama į 2021 m. vasario 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės mero motyvuotą siūlymą kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu Nr. 9, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės mero motyvuotą siūlymą Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu ir suteikti 5 mokamas poilsio dienas.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią