Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-92 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 3 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 3 D. SPRENDIMO NR. T-338 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-92

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.      Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Paraiškas suteikti Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statusą renginiui  (toliau – paraiška) Savivaldybės administracijai gali teikti tik kultūros ir (arba) meno festivalius, švietimo ir (arba) mokslo, sporto renginius organizuojantys ar dalyvaujantys juose juridiniai asmenys (toliau – projekto vykdytojas) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.“

2.      Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Atsižvelgus į Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybos rekomendacijas ir Komisijos siūlymą, projektams lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su projekto vykdytojais kasmet sudaromos sutartys dėl projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų.“

3.      Papildyti nauju 24 punktu:

 „24. Sutartis su projekto vykdytoju, kurio projektas vyksta iki einamųjų metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo, gali būti pasirašyta, jei renginys įtrauktas į Sąrašą ir jo sąmata neviršija 1/12 dalies lėšų, numatytų praėjusių metų savivaldybės biudžete priemonei, iš kurios finansuojamas renginys.“

4.      Buvusius 24–28 punktus laikyti atitinkamai 25–29 punktais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią