Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-86 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-86

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, 63 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2020 metų vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-86 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią