Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-74 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-74

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. Miesto ūkio ir plėtros komitetą iš 9 (devynių) narių:

Rima Juškienė,

Virginijus Kinčinaitis,

Gintautas Lukošaitis,

Giedrė Mendoza Herrera,

Antanas Sireika,

Martynas Šiurkus,

Pranciškus Trijonis,

Marijus Velička,

Aurimas Žvinys;“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.    

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią