Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-79 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-280 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-79

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose teikiamų paslaugų pramoginiais įrenginiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

2.1. atnaujinti:

2.1.1. Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkurso nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. AA-440 „Dėl Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkurso nuostatų patvirtinimo“;

2.1.2. Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkurso komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A-177 „Dėl Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkurso komisijos patvirtinimo“ 1 punktu, sudėtį;

2.2. išduoti leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais asmenims, laimėjusiems Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkursą ir (ar) teikiantiems pramoginių įrenginių paslaugas renginių metu, Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 22 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią