Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-97 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-408 „DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-408 „DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-97

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-408 „Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“:

1.1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia – 900 Eur per mėnesį.“

1.2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1100 Eur per mėnesį.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

______________

         

 

 

Į pradžią