Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-98 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-98

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro 2021-03-03 raštą Nr. S-12 Dėl informacijos pateikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų sąrašo, nustatyto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo  Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ 1.1 papunkčiu,  4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre (toliau – institucija) dienos socialinės globos institucijoje asmenims su negalia (sunkia negalia) kaina:

4.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 650,00 Eur;

4.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 567,00 Eur.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią