Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-83 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL GYTARIŲ GYVENAMOJO RAJONO II EILĖS PROJEKTO PANAIKINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GYTARIŲ GYVENAMOJO RAJONO II EILĖS PROJEKTO PANAIKINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-83

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 330 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-13 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, ir darbo grupės, nagrinėjančios teritorijų planavimo dokumentus, neatitinkančius nustatytų reikalavimų, 2021-03-04 posėdžio protokolą Nr. VAK-103, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Panaikinti Gytarių gyvenamojo rajono II eilės projektą (teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00037705), kaip neatitinkantį šiuo metu teritorijų planavimo dokumentams nustatytų reikalavimų (kriterijų, turinio).

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią