Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-108 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-108

 

 

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

1. Bendra informacija apie įstaigą.

Šiaulių dailės galerija (toliau – Galerija) įgyvendina Kultūros plėtros programos 01 strateginio tikslo „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje, puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę“ 01.04 uždavinį „Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams“. Įstaigos adresas – Vilniaus g. 245, LT 76343 Šiauliai; bendras pastato plotas – 858,16 kv. m.

              2. Informacija apie direktorių.

Kultūrinių renginių ir parodų kuratorė Ernesta Šimkienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, vadovavimo stažas – 1 metai. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė, Šiaulių miesto kultūros ekspertė (vizualiojo meno grupė), Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros krepšelio lėšų panaudojimo ir paslaugų atrankos darbo grupės narė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ narė.

Kvalifikacijos kėlimas:

2020-01-09 Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tolimesnis pertvarkymas, pokyčiai nuo 2020-01-01“;

2020-01-29 Regioninės kultūros tarybos seminaras, Šiaulių dailės galerija;

2020-03-09 Seminaras „Nuo kultūros auditorijos – prie kultūros bendruomenės, „Kūrybinės jungtys“, „Miesto laboratorija“, Vilnius;

2020-04-30 Virtualus forumas „Lietuvos kultūros lyderiai: patirtys, iššūkiai ir galimybės“, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras;

2020-05-20–2020-05-22 Virtualus Europos Kultūros Sostinės Forumas 2020 | Kultūra Koronos Metu, Kaunas 2022.

2020 birželio – spalio mėn. – profesinių kompetencijų tobulinimo programa „Atvirumo menas“, org. „Kūrybinės jungtys“, bendra programos trukmė - 9 sesijos po 3 val.

2020-09-17/18 Tarptautinis forumas „Muziejus: pokyčio jėga“, Lietuvos muziejų asociacija.

2020-10-27–2020-12-09 Nuotolinis kultūros skyrių vedėjų, pavaduotojų kultūrai ir specialistų, atsakingų už kultūros funkcijų administravimą, savivaldybių kultūros politikos įgyvendinimą, seminarų ciklas (34 akad. val. kursas), Lietuvos nacionalinis kultūros centras;

2020 lapkričio – gruodžio mėn. – nuotoliniai seminarai, Europos kultūros sostinės forumas, Kaunas 2022;

2020-11-12 Kūrybinės dirbtuvės „Projektas. Praktiniai rengimo aspektai“;

2020-11-13 Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos nuotolinė konferencija;

2020-11-26 Vebinaras „Socialinių tinklų komunikacija: įtraukiantis turinys ir efektyvus administravimas“, Kūrybiška Europa;

2020-12-01 Nuotolinis seminaras „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“;

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai Lietuvos kultūros organizacijoms, Kaunas 2022;

2020-12-02 Nuotolinis seminaras „Kaip tapti charizmatišku kalbėtoju“, Šiauliai smart, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

              Pranešimai konferencijose, seminaruose:

              2020-02-17 Pranešimas „Ar įmanoma mokytis anglų kalbos dailės galerijoje?“ modulių mokymo(si) cikle „MOKYKIS MUZIEJUJE. Atrask. Pažink. Patirk“, Lietuvos jūrų muziejus.

2020-05-18 Pranešimas „Menas+“ modulių mokymo (si) cikle „MOKYKIS MUZIEJUJE.

 Pažink kūrybos laisvę“, Lietuvos jūrų muziejus.

 2020-07-05 3-jų kūrybinių dirbtuvių vedimas Kultūros ir meno festivalyje „Vasaros naktys. Mūsų naktys“, Rokiškio kultūros centras.

2020-10-22 Braižo treniruotės seminaro pravedimas „Kūrybinių jungčių“ bendruomenės nariams.

2020-11-20 Pranešimo „Menas kaip mąstymo strategija ir integracijos galimybė“ pristatymas respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje dailės ir technologijų mokytojams „Kūrybinės pamokų interpretacijos“, Kretingos meno mokykla.

              Publikuoti tekstai:

„Marai ir pandemijos mene“, https://ciadabar.blog/2020/04/12/marai-ir-pandemijos-mene/, 2020-04-12;

„Menas ir maistas“, https://ciadabar.blog/2020/04/13/menas-ir-maistas/, 2020-04-13;

„Spalvos gamtoje ir mene“, https://ciadabar.blog/2020/05/17/spalvos-gamtoje-ir-mene/,  2020-05-17.

„Menas prie lango“, https://ciadabar.blog/2021/01/03/menas-prie-lango/, 2020-12-31.

              Kita veikla:

Inicijuota ir administruojama Facebook grupė „Meno Šiauliai / Mano Šiauliai“ informacijai apie Šiaulių miesto meno įvykius skleisti ir dalintis.

              Apdovanojimai:

Kuruotas ir vykdytas projektas „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ pelnė 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės premiją už geriausią kultūrinę edukaciją.

 

3. Informacija apie darbuotojus (pokytis, palyginti su ankstesniais metais, ar atitinka nustatytus reikalavimus).

 

Eil. Nr.

 

Darbuotojų skaičius

2019 metų faktas

(etatų / darbuotojų)

2020 metų faktas

(etatų / darbuotojų)

Laisvų etatų skaičius

2020 metais

 

1.

Administracija (direktorius, pavaduotojas) *

2 / 2

2 / 1

1

2.

Kultūros ir meno darbuotojai

2 / 2

2 / 2

3.

Kiti darbuotojai

7,5 / 6

6,5 / 6

0,5

4.

Iš viso etatų / darbuotojų skaičius

11,5 / 10

10,5 / 9

1,5

 

*Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas taip pat yra kultūros ir meno darbuotojai (vadovaujantis Kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. ĮV-948 įsakymu patvirtintu pavyzdiniu kultūros ir meno darbuotojų pareigybių sąrašu). Iš viso įstaigoje – 4 kultūros ir meno darbuotojai.

 

 

 

 

 

Vidutinis atlyginimas per mėn.

2019 metų faktas

(Eur)

2020 metų faktas

(Eur)

Komentaras apie pokytį

1.

Vidutinis administracijos (direktoriaus, pavaduotojo) atlyginimas per mėn.

 

1689,00

 

1675,00

Laisvas direktoriaus etatas, neskirta kintamoji dalis. Pavaduotojui kilo vidutinis DU, nes kultūros darbuotojams didėjo DU.

2.

Vidutinis kultūros ir meno darbuotojų atlyginimas per mėn.

 

1098,00

 

1300,00

Skirta kintamoji dalis, didėjo kultūros darbuotojų DU.

3.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

 

826,00

 

953,00

Padidėjo MMA, skirta kintamoji dalis.

 

4. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, finansinis įstaigos veiklos rezultatas (ar lėšos panaudotos pagal sąmatą), įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidoms dalis).

 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

2019  metų faktas

(tūkst. Eur)

2020 metų faktas

(tūkst. Eur)

2020 metų lėšų dalis darbo užmokesčiui / skirtumas, palyginti su 2019  metais

(tūkst. Eur)

2020 metų lėšų dalis kitoms reikmėms / skirtumas, palyginti su 2019 metais

(tūkst. Eur)

1.

Savivaldybės lėšos (SB)

204,9

200,3

-1,1

-3,5

2.

Įstaigos pajamų lėšos (SP)

9,0

7,4

-1,6

3.

Valstybės lėšos (VB)

 

 

4.

Fondų lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES), Lietuvos kultūros tarybos, kitų fondų)

42,0

41,2

-0,8

5.

Labdara, parama

0,2

0,3

+0,1

6.

Premija už geriausią  edukaciją „Menopolis“

2,0

+2,0

 

Iš viso

256,1

251,2

-1,1

-3,8

 

II SKYRIUS

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

            

5. Direktoriaus 2020 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis pasiektas)

1.

Organizuoti įstaigos buhalterinės apskaitos perėjimą prie centralizuotos apskaitos sistemos.

Įgyvendintos priemonės, tvarkos ir darbo metodikos, įgalinančios sėkmingą darbą su centralizuota buhalterine apskaita.

Visi reikalingi dokumentai ir tvarkos įstaigoje parengti.

Rezultatai pasiekti.

2.

Koordinuoti ir įgyvendinti galerijos kultūrinės veiklos planą, tęstinių, tarptautinių ir reprezentacinių renginių organizavimą ir pristatymą visuomenei.

Parengta ir įgyvendinta parodų ir kultūros projektų programa, siekianti didinti įvairių  šiuolaikinio meno sričių prieinamumą miesto bendruomenei,  pristatanti inovatyvius, originalius ir modernius   meninius projektus ir novatorišką menininkų kūrybą.

Surengtos 26 parodos, 6 projektai, 213 renginiai.

Laimėti ir surengti du projektai, kurie nebuvo numatyti 2020 m. plane: profesinių kompetencijų tobulinimo programa „Atvirumo menas“ ir kamerinių gatvės meno kūrinių projektas „Slapukų gidas“. Rezultatai pasiekti ir viršyti.

3.

Inicijuoti ir įvairinti galerijos pridėtinių paslaugų įvairovę, siekiat kokybiškesnio lankytojų poreikių tenkinimo.

Sukurti naują bendravimo erdvę bei galerijos suvenyrų pasiūlą lankytojams, įgalinančius malonesnį institucijos ir lankytojų santykį, norą lankytis renginiuose.

Galerija įsigijo kavos aparatą, įrengta kavos gėrimo erdvė, įsigyti sėdmaišiai, kurie leidžia lankytojams ilgiau užsibūti galerijoje, patogiai pasėdėti ir tyrinėti meno kūrinius. Taip pat parengtas suvenyrų paketas – lankytojai gali įsigyti suvenyrų su galerijos atributika: magnetukų, ženkliukų, veidrodėlių, atvirukų, pieštukų. Rezultatai pasiekti ir viršyti.

4.

Įgyvendinti vaizduojamojo meno parodų ciklą „Naujasis Lietuvos menas“, bendradarbiaujant kartu su Lietuvos kūrybinėmis organizacijomis, institucijomis, menininkais.

Kuo plačiau pristatyti Lietuvos meno įvairovę ir naujausias tendencijas visoms lankytojų grupėms, užtikrinant aukšto profesinio lygmens menininkų parodų surengimą,  edukuoti miesto bendruomenę  rengiant viešas paskaitas naujojo Lietuvos meno tema, inicijuoti ir išbandyti naują parodų ir meno aktualijų pristatymo formatą – „menotyrininko komentarą“.

Projektas įgyvendintas: surengtos 9 ciklo parodos, 6 paskaitos miesto bendruomenei, 9 virtualūs menotyrininko komentarai (4 komentarai #galerijarekomenduoja ir 5 komentarui #laikasmenui). Virtuali komentarų forma pasirinkta dėl karantino.

Inicijuota ir administruojama  Facebook grupė „Meno Šiauliai / Mano Šiauliai“ informacijai apie Šiaulių miesto meno įvykius skleisti ir dalintis.

Rezultatai pasiekti ir viršyti.

5.

Organizuoti, tobulinti ir plėsti edukacinių programų parengimą bei įgyvendinimą, plečiant tikslinių auditorijų ratą ir amžiaus grupes.

Parengtos ir įgyvendintos naujos edukacinės programos, įtraukiančios paauglių, jaunimo ir senjorų grupes į aktyvią meno pažinimo veiklą, patobulintos ir įgyvendintos galerijos edukacinių veiklų programos, skatinančios vaikų kūrybiškumą bei domėjimąsi šiuolaikiniu menu.

Surengtos 57 edukacinės dirbtuvės ir užsiėmimai, 3 kūrybinės stovyklos, sukurtos 9 virtualios edukacijos, 4 mokomieji filmukai, 1 respublikinis virtualus dailės darbų konkursas, pravesti 55 nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai.

Pateiktos ir patvirtintos 2 naujos Šiaulių miesto kultūros krepšelio ir 2 naujos kultūros paso edukacijos (iš viso patvirtintos 8 Kultūros krepšelio ir 6 Kultūros paso programos).

Kuruotas ir vykdytas projektas „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ pelnė 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės premiją už geriausią kultūrinę edukaciją.

Rezultatai pasiekti ir viršyti.

 

6. Įstaigos 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane 2020 metų suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

 

 

Eil. Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siekiniai (produkto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1.

Tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti jų kūrybiškumą; organizuoti ir rengti šiuolaikinio meno parodas, projektus, pristatyti šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę.

 

 

1.1

Rengti miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas, organizuoti festivalius bei kultūros renginius.

 

 

1.1.1.

Rengti vaizduojamojo meno parodas.

Parodų skaičius
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

26
26
12851

1.1.2.

Organizuoti tęstinius kultūros projektus.

Projektų skaičius
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

5
53
6239

1.1.3.

Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros renginius.

Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

28
1788

1.2.

Vykdyti edukacines programas, organizuoti paskaitų ciklus kultūros ir meno temomis (kodas 01.02).

 

 

1.2. 1.

Rengti edukacines programas vaikams ir jaunimui.

Projektų skaičius
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

1
127
4297

1.2.2.

Rengti viešas paskaitas miesto bendruomenei.

Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

Virtualių peržiūrų skaičius

5
0

53 600 (pasiekiamumas)

4106 

(peržiūros)

1.3.

Užtikrinti įstaigos veiklą

 

 

1.3.1.

Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda

Pareigybių skaičius

10,5

1.3.2.

Darbuotojų dalyvavimas seminaruose, mokymuose.

Darbuotojų skaičius

 

9

 

1.3.4.

Finansavimo šaltinių paieška kultūros projektams.

Finansavimo šaltinių skaičius

2

 2.

Modernizuoti Šiaulių dailės galeriją, suteikiant jai galimybę konkuruoti kultūros paslaugų rinkoje, galimybę organizuoti šiuolaikinius, modernius ir kokybiškus kultūros renginius.

 

 

 2.1.

Rekonstruoti  Šiaulių dailės galerijos pastatą

 

 

 2.1.1.

Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą.

Objektų skaičius

0

 2.2.

Įstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas.

 

 

2.2.1.

Techninės ir ekspozicinės įrangos įsigijimas.

Įsigytų priemonių skaičius

15

Automatinis dokumentų naikiklis (1), nešiojamas kompiuteris (1), planšetiniai kompiuteriai (8), televizoriai (4), vaizdo projektorius (1).

 

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

7. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).

 

Eil. Nr.

Įgyvendintos priemonės pavadinimas / lankytojai / žiūrovai / dalyviai / dalyviai ir žiūrovai

Skaičius

 2019 metais

Skaičius

 2020 metais

Komentaras apie pokytį

1.

Renginiai / parodos / edukaciniai renginiai / projektai

Parodos  25

Projektai 5

Renginiai 213

Parodos 26

Projektai 6

Renginiai 239

Reikšmės padidėjo arba išliko tos pačios.

2.

 Lankytojai

19214

25175

 

 

Lankytojų padaugėjo, nes surengta daugiau kultūrinių ir edukacinių renginių, virtualių renginių, surengta daugiau viešų erdvių renginių.

3.

Socialinių tinklų (Facebook, Instagram, Youtube) prenumeratoriai

 

 

 

 

Peržiūros internete

 

 

Facebook   7602

Instagram

1129

Youtube

43

Facebook – 30693 įrašų paspaudimų,  336 062 – organiškas įrašų pasiekiamumas;

Instagram įrašų (173 įrašai) –  pasiekiamumas – 56 645;

Youtube peržiūrų 3547.

Surengta daugiau virtualių internetinių    renginių, labiau įgalinti įvairūs socialiniai tinklai.

 

8. Projektų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto / priemonės pavadinimas

2019 metais (Eur)

2020 metais (Eur)

1.

Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis (VB)

 

 

1.1.

Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“

18 000

7 685

1.2.

Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter“

18 000

15 000

1.3.

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“

6 000

3 500

1.4.

Kamerinių gatvės meno kūrinių projektas „Slapukų gidas“

15 000

 

Iš viso

42 000

41 185

2.

Projektai, finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (ES)

  –

 –

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

3.

 Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB)

 

 

3.1.

Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter“

8 000

7 000

3.2.

Kamerinių gatvės meno kūrinių projektas „Slapukų gidas“

1 000

3.3.

Atvirumo menas 2020

900

3.4.

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“

3 000

700

3.5.

Edukacinės programos vaikams ir jaunimui

4 000

3.6.

Teminė grupinė draugaujančių miestų menininkų paroda „3B-Baltijos meno faktorius“

3 000

3.7.

Vaizduojamojo meno parodų ciklas „Naujas Lietuvos menas“

3 000

4 000

 

Iš viso

17 000

17 600

4.

Papildomos kultūros (turizmo) priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB)

 

 

4.1.

Meninių skulptūrinių akcentų restauravimas

4 700

 

Iš viso

4 700

5.

Reprezentaciniai Šiaulių miesto festivaliai, finansuoti Savivaldybės lėšomis

 

 

5.1.

Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“

(dėl paskelbto karantino festivalis negalėjo būti pilnai įgyvendintas, į Savivaldybės biudžetą grąžinta 10,4 tūkst. Eur)

35 600

37 000

 

Iš viso

35 600

37 000

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS

 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti apdovanojimai ir skundai (pastabose nurodyti pokytį, palyginti su 2019 metais).

 

Veikla

Trumpas aprašymas

Pastabos

Stipriosios sritys

1. Kūrybinis darbuotojų potencialas ir sutelktumas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Galerijos kaip šiuolaikiškos kultūros institucijos įvaizdis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tęstinių kultūros projektų vykdymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lėšų pritraukimas iš fondų

  

Galerija yra atvira naujovėms, veikli, informatyvi įstaiga su stipriai išreikštu darbuotojų pasiryžimu nuolatos atnaujinti, gilinti savo žinias pagal savo kompetencijas. Visų sričių darbuotojai (kultūros, administracijos ir kt.) nuolat kelia kvalifikaciją, jų iniciatyvos palaikomos, gerbiamos, tai stiprina profesinę motyvaciją. Galerijos komanda yra profesionali ir motyvuota, kolektyvas sutelktas ir vieningas, gebantis dirbti dėl bendrų tikslų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprus Galerijos, kaip šiuolaikinės kultūros institucijos įvaizdis visuomenėje – tiek Šiaulių mieste, tiek Lietuvos kontekste. Institucijos atvirumas iššūkiams ir siekis eksperimentuoti. Strategiškai sėkminga Galerijos vieta. Kokybiško ir įvairaus meninio produkto kūrimas visuomenei. Ryškus Galerijos matomumas socialiniuose tinkuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgametę veiklos patirtį ir tradiciją jau suformavęs šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ yra reprezentacinis Šiaulių miesto renginys. Svarbiu kultūriniu įvykiu tapęs festivalis kiekvienais metais yra laukiamas publikos dėl demokratiškos ir unikalios festivalio aplinkos. 2020 m. miesto bendruomenei buvo pristatomi patys naujausi šiuolaikinio meno projektai vaizduojamojo meno, performanso, teatro, muzikos srityse.

 

 

 

 

 

 

Medijų meno festivalyje „Enter“ kiekvienais metais miesto auditorijai pristatomos svarbiausios medijų kultūros idėjos, įdomiausi skaitmeninio meno kūriniai, skatinamas naujausių technologijų panaudojimas meninėje kūryboje. 2020 m. tema – medijų meno apžvalga, tai tam tikras inspektavimas,  buvo aktualizuota plačioje apžvalginėje medijų meno parodoje ir atvėrė jaunimui ir miesto gyventojams naujas kūrybiškumo, technologijų interpretavimo perspektyvas.

 

 

 

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ ugdo šiuolaikinio meno galerijos lankytoją bei augina ir plečia šiuolaikinio meno ir kultūros vartotojų auditoriją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas „Naujas Lietuvos menas“naujausių tendencijų įvairiose šiuolaikinio meno šakose pristatymas Šiaulių bei šiaurės Lietuvos auditorijai. Galerijoje buvo pristatyti šiuo metu įdomiausi ir aktyviausiai dirbantys įvairių meno rūšių atstovai bei jų kūryba, savitų kūrybinių technikų autoriai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerinių gatvės meno kūrinių projektas „Slapukų gidas“ – bandomasis naujas galerijos projektas, gavęs finansavimą pagal Lietuvos kultūros tarybos programą, skirtą naujų produktų kūrimui. Projektas yra graži sintezė tarp kelių meno sričių – vaizduojamojo meno, literatūros, miesto istorijos, sukūręs puikią galimybę menininkams kurti pandemijos metu, tuo pačiu meniškai aktualizuoti netikėtus miesto istorijos faktus. Projektas bus puiki priemonė kultūriniam pažintiniam miesto turizmui – kūriniai turi ne tik fizinį vizualinį formatą, juos lydi internetinis turinys keturiomis kalbomis.

 

 

Galerija savo veikla prisidėjo prie miesto kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimo. Būdama nedidelė savo apimtimi kultūros įstaiga vienintelė ėmėsi užduoties – rengti šiuolaikinio meno pristatymus, programas, įprasminti miesto viešąsias erdves, kuriant Šiaulių miesto tapatumą.

 

Kūrybinių darbuotojų teikiami kultūros projektai pritraukia lėšų iš fondų, stiprina įstaigos veiklą. Kuriamos kokybiškos, visiems prieinamos paslaugos prisideda prie kultūrinio gyvenimo turtinimo Šiauliuose. Visi Galerijos darbuotojai dalyvavo profesinių kompetencijų tobulinimo programoje „Atvirumo menas“, visi darbuotojai buvo lygiaverčiai įsitraukę į darbo su auditorijomis tobulinimo procesą. Galerijos administracijos darbuotojai yra savo srities profesionalai, ekspertai, Lietuvoje žinomi kūrėjai.

Galerijos projektuose dalyvauja tarptautinį pripažinimą meno pasaulyje pelnę šiuolaikinio meno kūrėjai. Galerija labai suaktyvino savo socialinę komunikaciją karantino metu – sukurtas galerijos Youtube kanalas, suaktyvinta ir nuosekliai atnaujinama Instagram paskyra, padaugėjo Facebook sekėjų.

 

Šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ dėl pandemijos negalėjo įvykti pilnai suplanuotu formatu, tačiau buvo ieškoma naujų formatų, festivalio renginiai vyko įvairiose miesto erdvėse, todėl net ir pandemijos sąlygomis buvo matomas ir atspindimas žiniasklaidoje - nacionaliniame TV kanale.                                                                                                                                                             

 

Pastaraisiais metais „Enter“ festivalio programoje akcentuojamas žaidybinis, interaktyvus medijų meno pobūdis, taip į festivalio eigą įtraukiamos pačios įvairiausios socialinės grupės. 2020 m. festivalis buvo dar labiau matomas dėl renginių viešose vietose.

 

Į edukacines dirbtuves kviečiami įdomiausi ir originaliausi įvairių sričių kūrėjai, kurie veda vaikams kūrybinius užsiėmimus, atveria jiems meninės kalbos įvairiapusiškumą, ugdo savarankiškai mąstantį, žingeidų naujų meninių formų žiūrovą ir kūrėją. 2020 metais sukurtos naujos edukacinės programos – po dvi naujas programas įtraukta į Kultūros paso ir Kultūros krepšelio programas.

Išbandytos ir visiškai pasiteisino nuotolinės edukacijos Šiaulių miesto moksleiviams.  Šiek tiek mažiau surengta gyvų edukacijų dėl karantino, tačiau buvo aktyviai kuriamas internetinis turinys, kas leido pasiekti naujas auditorijas ir turi išliekamąją reikšmę. Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ pelnė 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės premiją už geriausią Šiaulių miesto kultūros edukaciją.

Gaudamas metinį finansavimą veiklai, projektas „Naujas Lietuvos menas“

suaktyvino Galerijos veiklą viešos erdvės  kūriniais ir naujomis parodinėmis iniciatyvomis, buvo surengtos įdomių miesto ir Lietuvos menininkų parodos, papildytos internetiniu turiniu, lydimaisiais filmukais, menotyriniais komentarais.

Projektas naujas, nebuvo numatytas veiklos plane, iš Lietuvos kultūros tarybos gauta 15 000 Eur, Šiaulių miesto savivaldybė taip pat prisidėjo tiek finansine išraiška, tiek darbais, vyko bendradarbiavimas tarp įvairių įstaigų. Projektas turės išliekamąją vertę bei galimybę ir kitoms įstaigoms juos pasitelkti įvairių veiklų kūrimui.

Dalyvaujant Lietuvos kultūros tarybos kultūros projektų konkurse, įstaigos veiklai pritraukta

41 185 Eur - suma yra panaši kaip 2019 m. (-825 Eur).

Silpnosios sritys

1. Maži įstaigos darbuotojų atlyginimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Darbuotojų trūkumas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastato būklė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materialinės bazės trūkumas.

 

Įstaigos darbuotojų atlyginimai yra maži, palyginti su jiems tenkančiu darbo krūviu, kuris kiekvienais metais didėja. Visada yra grėsmė netekti profesionalių, įstaigai lojalių specialistų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. metais buvo jaučiamas didelis poreikis edukacinei veiklai, todėl įstaigai labai reikalingas edukacinės veiklos specialistas edukacinių užsiėmimų vykdymui. Įstaiga dalyvavo Kultūros ministerijos vykdomoje atrankoje dėl kultūros paso (kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas) ir buvo patvirtinta, kaip gebanti teikti tokias paslaugas. Įstaiga yra pateikusi 8 skirtingas programas kultūrinės edukacijos veikloms tiek miesto, tiek šalies mastu.

Gerokai per mažos Galerijos darbuotojų pajėgos išaugusioms projektų apimtims. Ribotos galimybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui dėl nepakankamų asignavimų.

 

 

 

 

 

 

Kultūros įstaigos funkcijų neatitinkanti Galerijos pastato būklė, elementarių meno kūrinių eksponavimo reikalavimų neatitinkanti Galerijos ekspozicinių patalpų būklė, nusidėvėjęs parketas, neatitinkantis kūrinių eksponavimo reikalavimų bei reprezentacinio įstaigos įvaizdžio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norint vykdyti įstaigos misiją ir pristatyti visuomenei naujausias meno tendencijas, nebeužtenka tik parodų salių: reikia modernių šiuolaikiškų technologijų : kompiuterių, ekranų, šiuolaikiškų, įstaigos specifikai pritaikytų meno objektų eksponavimo sistemų.

 

Galerijoje dirbančių specialistų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai nesiekia patvirtintų leidžiamų koeficientų skalės vidutinių koeficientų; skiriamų asignavimų nepakanka išmokėti pareiginės algos kintamųjų dalių darbuotojų metinę veiklą įvertinus gerai ar labai gerai.

 

2020 m. Šiaulių miesto biudžete sumažintas leistinas maksimalių pareigybių skaičių iki 10,5 etatų (buvo 11,5) todėl 2021 m. Galerija susidurs su dar didesniais iššūkiais. Įstaigai būtinai reikalingas 1 edukacinės veiklos specialistas, 1 viešųjų ryšių bei komunikacijos specialistas, nes Galerija turi visas galimybes plėtoti veiklas, tačiau trūksta darbuotojų pajėgumų. Dėl būtinų etatų trūkumo galerijos darbuotojai priversti nuolat spręsti skirtingo pobūdžio nelygiaverčius uždavinius. Tai mažina veiklos efektyvumą.

Kasmet Galerijos pastato būklė vis labiau prastėja, pagal galimybes atliekami smulkūs kosmetiniai remontai, tačiau renovuoti pastatą reikia kuo skubiau.  Būtina tvarkyti ekspozicinės salės parketą. Pateiktas ir patenkintas prašymas Šiaulių miesto savivaldybei dėl parketo dangos atnaujinimo. Pastato išorės renovacijos ir apšiltinimo techninis projektas parengtas, tačiau rangos darbai atidėti 2022 m.

 

Auginant šiuolaikinio meno žiūrovą, būtina kurti modernias edukacines erdves: užsiėmimams reikalingos jau įprastos šiandien planšetės, interaktyvios lentos, 3D spausdintuvai.

Tobulintinos sritys

1. Bendradarbiavimo išplėtimas su švietimo įstaigomis, aktyvinant moksleivių lankymąsi parodose.

 

 

 

 

2. Įvairių socialinių grupių aktyvinimas dalyvauti įstaigos rengiamose parodos ir renginiuose.

 

 

 

 

 

 

3. Rėmėjų pritraukimas.

Galerija siekia ugdyti naujus meno gerbėjus ir lankytojus. Netekus universiteto studentų (menų fakulteto) skaičiui, kurie buvo pagrindiniai Galerijos lankytojai, visą dėmesį būtina skirti jaunesniesiems lankytojams, aktyviai bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, inicijuoti bendrus projektus.

 

 

Bendradarbiauti su neįgalių žmonių organizacijomis, specialiųjų mokyklų moksleiviais, įsigilinant į jų poreikius ir pritraukiant lankymąsi parodose bei renginiuose. Galerijos teikiamų paslaugų, aptarnavimo kultūros kėlimas, įtraukiant įvairių skirtingų sričių specialistus, savanorius ir institucijas.

 

 

Gana sudėtinga kultūros rėmimo situacija iš privataus sektoriaus, dar nėra stiprių mecenatystės tradicijų, tam reikalingas didelis darbas, laiko sąnaudos.

Galerija daugiau dėmesio 2020 m. skyrė savo auditorijos identifikavimui ir analizei, planams, kaip dirbti su auditorijomis, todėl ši praktika bus tęsiama ir plėtojama.

 

2020 m. išplėsti ryšiai su socialinės atskirties įstaigomis, 2021 m. numatyta skirti daugiau dėmesio šiai kultūrinei integracijai, edukacinei įtraukiai veiklai.

Tobulintina sritis. Galerija koncentruojasi į finansavimo paieškas iš Lietuvos kultūros tarybos, darbui su rėmėjais nebelieka laiko dėl darbuotojų trūkumo. Paramos paieškai reikalinga skirti daugiau dėmesio, numatyti bendradarbiavimo strategiją.

Apdovanojimai / skundai.

 

Galerijos projektas „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ pelnė 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės premiją už geriausią kultūrinę edukaciją

Galerijos veiklos kokybę sustiprina  konkursuose laimėti projektai, Galerijos darbuotojų dalyvavimas miesto ir Lietuvos ekspertinėje veikloje.

 

 

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

 

Išorės vertinimą, patikrinimą atlikusios institucijos pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos veiklos sritys ir patikrinimo rezultatai

Direktoriaus pastangos tobulinant išorės vertinimo, patikrinimo rezultatus

Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

 

 

 

Tikrinta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos atitiktis teisės aktams. Patikrinimo ataskaitos projekte rekomenduotina ją atnaujinti, vadovaujantis Kontrolės ir audito tarnybos pateiktomis rekomendacijomis

Patikrinimo rezultatams ištaisyti parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas, paskirtas asmuo, atsakingas už darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimą.

 

V SKYRIUS

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

 

              11. Opi problema yra nykstanti senoji Šiaulių dailės galerijos pastato dalis, yra parengtas Šiaulių dailės galerijos pastato išorės renovacijos ir apšiltinimo techninis projektas, tačiau jo įgyvendinimas atidėtas 2022 m. Galerija yra miesto centre, Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare ir reprezentuoja architektūrinį miesto įvaizdį. Pastatas statytas 1977 m., o senoji pastato dalis siekia šimtmetį. Pastato vidaus erdves būtina atnaujinti, siekiant atitikti kūrinių eksponavimo, meninėms veiklos organizuoti būtinus reikalavimus. Nuo 2004 iki 2013 metų pakeisti langai, durys, antrojo aukšto ekspozicinių salių stoglangiai, šiluminis mazgas, tačiau būtinas pastato eksterjero atnaujinimas, apšiltinimas, vidaus patalpų remontas, grindų dangos atnaujinimas.

              Galerija yra pagrindinis ir labai svarbus tarpininkas tarp šiuolaikinio meno ir miesto visuomenės. Pagal itin ribotas savo galimybes ji siekia kompensuoti miesto praradimus šiuolaikinio meno srityje ir atlieka miestui būtinų, bet ,deja, neegzistuojančių institucijų funkcijas. Galerija rengia šiuolaikinio meno atstovų projektus, sudaro galimybę jiems realizuoti savo idėjas ir jas pristatyti mieste. Kviečia šiuolaikinio meno edukatorius ir įgyvendina netradicinio meninio švietimo programas, pristato ne tik vaizduojamo meno, bet ir naujausias šokio, teatro, muzikos, performanso etc. meno naujoves, organizuoja paskaitų ciklus apie šiuolaikinio meno reikšmę visuomenėje. Rengia meno aktualijų pristatymus, organizuoja tarpdisciplininius festivalius.

              Siekdama išsaugoti kultūrinę miesto gyvenimo įvairovę, Galerija yra pasiryžusi plėtoti šią miesto tapatumui svarbią šiuolaikinio meno sritį, tačiau dramatiškai ribotos jos žmogiškųjų išteklių, materialinės bazės, infrastruktūros galimybės tik iš dalies kompensuoja būtiniausius šiuolaikinės, modernios visuomenės, ypač jaunimo, poreikius. Nepaisant šių trūkumų, profesionaliai, metodiškai ir sistemingai kurti šiuolaikinio meno erdvę mieste pajėgi tik Šiaulių dailės galerija. Įstaigos aktyvi veikla – vienintelis profesionalaus tarpininkavimo garantas tarp šiuolaikinio meno atstovų ir Šiaulių miesto. Todėl būtina plėsti Galerijos veiklos galimybes, taip  bus sukurtos pilnavertei savirealizacijai erdvė reikliausioms ir įdomiausioms miesto žmonių grupėms.

              Galerija siekia savo veiklą vystyti plačiau, plėsti edukacijas, nes nuolat gaunama įvairių pasiūlymų įsitraukti, bendradarbiauti, įgyvendinti veiklas, matomas ir prasmingas miestui..  Galerijai yra būtina papildoma edukatoriaus pareigybė. Augant viešųjų ryšių svarbai ir besikeičiant komunikacijos specifikai ir priemonėms, pilnavertei Galerijos veiklai būtinas komunikacijos specialisto pareigybė. Tai būtų ryškus įstaigos veiklos pristatymo proveržis kuriant ilgalaikę Galerijos komunikacinę strategiją su visuomene.

              Uždarius Šiaulių universiteto Menų fakultetą, prarasta vienintelė maža, bet svarbi  sisteminga šiuolaikinio meno formų atsiradimo galimybė. Šiandien tarp profesionalaus šiuolaikinio meno sektoriaus ir Šiaulių miesto visuomenės menka dialogo galimybė, formuojasi situacija, kuomet miesto auditorija tampa nebepajėgi reflektuoti, suvokti šiuolaikinio meno reikšmę, kalbą formas, o meno kūrėjams trūksta motyvacijos pristatyti savo kūrinius Šiaulių mieste. Šią problemą galima spręsti stiprinant Šiaulių miesto kaip šiuolaikinio meno miesto identitetą. Sustiprinus materialią įstaigos bazę ir žmogiškuosius resursus, Galerijos veikla galėtų siekti aukštesnio ir sudėtingesnio veiklos lygmens, o visuomenė sulauktų maksimaliai efektingo ir kryptingo šiuolaikinės kultūros ir meno poveikio.

_________________________________

Į pradžią