Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-95 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-95

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktais, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymas Nr. VAK-48, VAK-49, VAK-54, VAK-55, VAK-57, VAK-58, VAK-59, VAK-60, VAK-61, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

1.1. 33,99 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 4400-0557-1142:5056, plane pažymėta 1N5p), su 18,06 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-317, Šiauliuose;

1.2. 33,86 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 2998-5005-9012:0049, plane pažymėta 1N5p) su 3,91 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-510B, Šiauliuose;

1.3. 33,86 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 2998-5005-9012:0045, plane pažymėta 1N5p) su 10,63 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-515, Šiauliuose;

1.4. 23,33 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 2993-8000-8014:0009, plane pažymėta 1A2m) su 2,28 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/5 dalis iš 2,0 kv. m ir 1/5 dalis iš 9,41 kv. m) Birutės g. 40A-3, Šiauliuose;

1.5. 31,76 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 4400-0683-7598:7683, plane pažymėta 21A2p) su 4,24 kv. m rūsiu (plane pažymėta R-15) Liepų g. 22-1, Šiauliuose;

1.6. 14,01 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 2997-7004-6015:0160, plane pažymėta 1N5p) su 6,30 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Medelyno g. 7-519A, Šiauliuose;

1.7. 28,24 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 4400-0715-5624:1562, pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/6 dalis a-1, 1/6 dalis a-2, 1/4 dalis a-4, 1/4 dalis a-5, 1/2 dalis a-6) Sodo g. 2B-10, Šiauliuose, ir ūkinio pastato (unikalus Nr. 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose, 11/1000 dalimi;

1.8. 22,74 kv. m bendro ploto patalpą – butą (unikalus numeris 4400-0715-5679:1563, pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (pažymėta a-1, a-2, a-4, a-5, a-6) Sodo g. 2B-11, Šiauliuose, ir ūkinio pastato (unikalus Nr. 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose, 11/1000 dalimi; 

1.9. 41/100 buto (unikalus numeris Nr. 2994-1002-6017:0010, pažymėta plane 1A2p), kurio bendras plotas 79,50 kv. m, Radviliškio g. 45-11, Šiauliuose, su 65/2200 dalimis pastato – sandėlio (unikalus Nr. 2994-1002-6028), priklausančio butui (unikalus Nr. 2994-1002-6017:0010).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas parduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią