Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-286 2021-06-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 3 d. Nr. T-286

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:            

1.    Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos     aprašą (toliau – Aprašas; pridedama).

2.    Nustatyti, kad Aprašas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

3.    Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-46 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-286 - DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią